Интервю с министъра на околната среда и водите Нено Димов в бТВ

20 август 2019 | 10:36

Сутрешен блок "Тази сутрин"

Водещ: Добро утро на министъра на околната среда и водите, който е при нас, Нено Димов. Добре дошли.

Нено Димов: Добро утро, добре заварили.

Водещ: Да започнем с това, което видяхме, случая в Ботевград. Имаме уверение за това, че не е имало опасност за хората, че не е имало обгазяване. Обаче и вие видяхте кадрите – гъст черен дим. Може ли да е било безопасно това за хората?

Нено Димов: При всички положения, когато имате такъв тип нерегламентирани пожари, независимо дали горят масла, дали горят сметища, дали гори горски пожар, естествено, че има замърсяване. Тук трябва да направим ясното разграничаване, защото мобилните екипи, които министерството и конкретно на Агенцията по околна среда разполагат с определена апаратура, които мерят определени замърсители. Те не мерят всичко. Примерно димността, която се вижда много ясно, или миризмата, която се усеща, тя не е обект на измерване, не разполагаме с подобна апаратура. Това са инцидентни случаи.

Водещ: Не идва ли оттам замърсяването обаче?

Нено Димов: Всъщност, пак казвам, те са различни неща. И когато мерим околната среда, ние мерим едни основни показатели. Тези основни, като фини прахови частици, серни окиси, азотни окиси, летливи органически съединения и прочее – това са европейското и националното законодателство, което изисква. Така че има известно разминаване – когато кажем: Не, няма превишаване на нормите, или действително има повишаване на стойностите, но все пак са под нормите, трябва да знаем, че ние мерим един определен кръг от показатели.

Водещ: Това означава ли, че може обаче да има някакви отровни или пък опасни за хората вещества, които ние не хващаме, или нашата апаратура не хваща в този случай?

Нено Димов: Затова искам да направя това отграничаване, че ние мерим определен тип замърсители, които потенциално са в сферата. Има разбира се много други, замърсителите са безкрайно… е, сигурно са крайно, но са прекалено много, за да може всички да бъдат мерени, особено в такива екстремни ситуации. Като цяло това, което се мери е това, което е потенциално най-опасно за здравето на хората. И от тази гледна точка това, което мерят и нашите станции, и тези на колегите, показват, че има повишаване, но няма превишаване на нормите.

Водещ: Конкретно за Ботевград говорите.

Нено Димов: Не, говоря по принцип. За Ботевград още нямаме информация…

Водещ: Кога ще има информация за Ботевград?

Нено Димов: Предполагам, че днес малко по-късно аз ще я получа. Още снощи имаше станция, която да мери, днес трябва да отиде и голямата подвижна лаборатория. Просто трябваше да я преместим от едно място, защото виждате, че в момента обстановката е такава, ние не разполагаме с безкрайно много мобилни станции, просто трябва да се придвижи чисто физически. Днес сутринта или е там, или всеки момент ще бъде там, за да продължи да мери въздуха и аз ще имам информацията малко след предаването днес. Но в Шишманци беше такъв случай – имахме повишаване на нормите, но нямахме превишаване на нормите. Така че това е информация, която трябва да стига до гражданите, за да могат те да видят това, с което ние разполагаме. Отделно извън това, вие чухте, че пожарната също разполага, те мерят друг тип, тези, които са специфични за тях. Различните отговорности на различните служби в края на краищата дават пълната картина и евентуално спокойствието на гражданите.

Водещ: В Свищов беше обявено вчера бедствено положение в града заради отново самозапалване на сметището. Имаше обгазяване в града в събота вечерта. Каква е ситуацията в момента? Има ли опасност за хората там? Преди да се прехвърлим към нашия кореспондент в района, за да чуем още детайли и подробности, защото кметът, доколкото разбирам, е притеснен там.

Нено Димов: Това е едно сметище, което е прекратило своята дейност и трябва да бъде рекултивирано. На практика такива в страната са от порядъка на 116, ако не се лъжа, в една наказателна процедура, за която министерство...

Водещ: 116 какво?

Нено Димов: 116 стари депа, стари сметища, които са престанали своята дейност, но които...

Водещ: В района на страната или в този район?

Нено Димов: В района на страната. Говоря за България. Тръгвам от общото, говоря за България. За тези 116 депа, Свищов е в тях, и те са подали, слава богу, са едни от немногото общини, които са подали проекти и имат сключен договор с Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, за техническа рекултивация, но на фона на тези 116 тази година ние отделихме 70 млн. лв. за рекултивация. До момента имаме около 55-56 млн., само 31 общини са кандидатствали. Което показва, че трябва... може би местните избори имат своето отражение, но трябва да има по-голяма активност от страна на местните власти, защото тези 31 от 116 – това е малко над една четвърт от тези сметища. Ние и по Оперативна програма Околна среда сме отделили ресурс, за да можем да финансираме общините, но респективно и те трябва да проявят своята активност. Конкретно в случа, там ще се използват и част от парите за тази рекултивация, за да бъде насипано с пръст сметището. Тази техническа рекултивация не би позволила по-нататъшното му запалване. При всички положения е очевидно, че това ще стане в бъдеще време.

Водещ: Само за това сметище искам ад изясним следното – то е старо сметище и в момента е извън експлоатация. Обаче има информация, че продължават да се изхвърлят отпадъци там, тоест обемът на отпадъците се увеличава. Ако то не се разчиства, чия е отговорността да не се разчиства това сметище в момента и да продължават там да се трупат още и още боклуци, които очевидно в момента горят?

Нено Димов: Ако това е факт, това е незаконно, защото още с въвеждането на Регионалната система за отпадъци...

Водещ: А кой трябва да го разчисти?

Нено Димов: Разчистването е работа на общината. Ние сме осигурили финансирането. Тоест...

Водещ: Какво е финансирането от ваша страна? Конкретно за Свищов.

Нено Димов: Конкретно за Свищов не мога да ви кажа сумата. 70 млн. лева са за тази година.

Водещ: Въпросът е дали е достатъчна тази сума.

Нено Димов: Преди да бъде направено финансирането, преди да се определи сумата, е минала комисия, в която са участвали общината и различни институции, които да определят обхвата на сметището и какво ще бъде необходимо, за да бъде рекултивирано цялото технически, така че да не остане нищо извън него, и това е съобразено, всъщност това е проект, подаден от общината с тяхното изчисление, и ние сме финансирали до голяма степен това, което те са подали. Така че от тази гледна точка общината е тази, която е – или общините по принцип са тези, които дават заявката си, ние сме осигурили ресурса и удовлетворяваме техните проекти.

Водещ: Обаче проблемите очевидно стоят, защото ето, вижте, от вчера попаднах на информация, че проблемите продължават и с други незакрити сметища на територията на РИОСВ-Велико Търново. Освен Велико Търново, сметището в Горна Оряховица в условията на прекратена експлоатация е нараснало от 52 дка на 72, например. Тоест това е не само в Свищов, това очевидно е проблем във всички може би подобни сметища, които са нерегламентирани, които трябва да бъдат разчистени, но те вместо да се разчистват, порастват стават още по-големи.

Нено Димов: Това дали порастват сега или са пораствали преди това всъщност не мога да кажа от гледна точка на това, че именно затова се прави тази комисия, която да оцени размера, защото по документи е едно, но имайки предвид, че те са експлоатирани много над периода, който в началото е имало, те са се разраствали още в сферата...

Водещ: Добре, има ли наложени санкции, например ако казвате, че кметовете, общините са тези, които трябва да свършат тази работа по рекултивация, по разчистването – има ли наложени някакви санкции спрямо кметовете, за това, че не са си свършили работата?

Нено Димов: На този етап ние сме тръгнали по другия начин, осигурявайки средства, за да могат да свършат, защото кметовете до голяма степен нямаха средства, за да свършат тази рекултивация. Първото, което трябваше да направим, е да осигурим финансовия ресурс, който вече е осигурен, и ако те вече не вървят в посока за рекултивация, естествено, че ще дойде и вторият етап на санкциите.

Водещ: Колко време чакате обаче?

Нено Димов: Имайки предвид, че тези пари бяха осигурени в бюджета на тази година на предприятието на ПУДООС, това означава, че тази година е първата, в която те са имали възможност. Пак казвам, за мен е разочарованието, че от тези 116 сметища, които трябва да бъдат рекултивирани, само 31, малко над 25% са подали. Така или иначе го отдавам до известна степен на предстоящата кампания за местни избори, но в края на...

Водещ: Не трябва ли точно в рамките на кампания да са по-активни, да решават проблемите?

Нено Димов: Би трябвало, от моя гледна тока, ако аз бях, така щях да постъпя, но това си го прави всеки кмет или бъдещ кандидат за кмет. Така или иначе, в рамките на края на 2020 г. този процес трябва да е завършил. Така че тази година е първата, догодина е втората, след това ще следват санкциите. Все пак да дам и информация, този процес не става за един месец, вие имате нужда от проектиране, от изпълнение, тоест това е по-дълъг процес.

Водещ: Имаше конкретни въпроси към кметовете, конкретно можем да чуем сега кмета на Свищов, за да видим какво пък той би ни казал в тази ситуация и каква е неговата отговорност. Сега се прехвърляме н Свищов заедно с Марияна Трифонова, която ще ни представи неговата гледна точка. Мариана, добро утро.

Репортер: Добро утро, Биляна. Да, намирам се отново на сметището. Това, което прави впечатление, само набързо започвам и разказвам, е, че днес дим няма, но усещането за горящи химически елементи от цялата Менделеева таблица наистина е неописуемо. На фона на всичко това се оказва, че няма опасност за населението от обгазяване. Виждате тук на сметището видовете отпадъци, които са струпани. Това са боклуци, трупани в продължение на повече от 30 години. От 2-3 години сметището се оказва незаконно, тъй като община Свищов използва друго официално сметище за отпадъците на града. Сега при мен е г-н Генчо Генчев, кмет на Община Свищов. Господин Генчев, защо се стигна до това забавяне сметището да бъде закрито?

Генчо Генчев: Добро утро на вас, на вашите зрители, на господин министъра Нено Димо, който разбрах, че е в ефира на БТВ. Слушах внимателно неговото изказване. И изключително е прав във всичко това, което каза. Община Свищов, доколкото разбрах, е от първенците, които не е проспала момента да кандидатства за национално финансиране от Програмата за управление на отпадъците.

Репортер: Но встрани от това, от началото на годината досега все пак е минал известен период. Защо това не се е случило?

Генчо Генчев: Както и той каза, че финансирането е осигурено през 2019 г., на 11 март. Ето и документите пред мен. 2019 г. община Свищов получи официално становище от Програмата за управление на отпадъците, с което получава финансирането проект за закриване на сметището за твърди битови отпадъци в Ненова шатра.

Репортер: За какъв размер финансиране говорим?

Генчо Генчев: Размерът е за 3 млн. лева, осигурени от програмата за управление на отпадъците.

Репортер: Откъде идват тези пари това?

Генчо Генчев: От Програмата за управление на отпадъците, или т.нар. ПУДООС към МОСВ. Знаете, че това е една тежка процедура, която не може от утре да започне, има процедура по изпълнител, която точно в тези дни започва. Спешната рекултивация, се налага вече да започнем спешно преди определения срок.

Репортер: Но прави ми впечатление, че боклуците все още са тук, парите са отпуснати. Стигат ли тези пари за разчистване на отпадъците? И защо не е започнало?

Генчо Генчев: Няма как да не стигат средствата, тъй като в кадастралните карти, когато първоначално през 2016-2017 г. започнахме да търсим начин за спазването на изискванията за закриване и рекултивацията на депата, видяхме, че от сметището на Ненова шатра е нахвърлило обемите си и е заело други територии, които трябваше да бъдат възстановени, да бъдат вкарани там...

Репортер: Но все пак тук разчистване не е започнало. Налага го сега пожарът. Ако го нямаше този пожар, кога щеше да се случи?

Генчо Генчев: Броени седмици. Може да проверите цялата процедура, тя е обявена още през месец май, след като получихме одобрение...

Репортер: Има ли, на финала, опасност за населението? Последно.

Генчо Генчев: Към този момент няма опасност за населението. Екологичните станции на всеки час замерват въздуха. Мисля, че няма притеснение по отношение на атмосферния въздух в Свищов. Виждате, че снощи за първи път в Свищов нямаше дим и нямаше миризма на …

Репортер: Все пак тлеещите огнища тук остават. Към този момент продължава борбата на огнеборците с тях. Това, което предстои тук на сметището в Свищов, е неговото окончателно запръстяване, а след години и залесяване.

Водещ: Благодаря на Марияна Трифонова за тази информация. Продължаваме разговора с министъра на екологията Нено Димов. Достатъчно аргументи ли изкара кметът, за да не е свършена там тази работа, според вас?

Нено Димов: Тук не става дума за аргументи, тук става за обективно обстоятелство. Действително, парите са осигурени от тази година, има процес за изготвяне на проект, за кандидатстване, предполагам, че в момента е в процедура по Законът за обществените поръчки за изпълнител, защото когато говорим за такива суми с минава задължително по този закон. Надявам се, че няма да има традиционните за България обжалвания и ще може да стартира в скоро време рекултивацията.

Водещ: Сега, месец и половина магистрала Струма се очаква да бъде затворена в разгара на летните месеци, когато хората пътуват. Как едно незаконно сметища остава години наред под моста на ключова магистрала и няма кой да го махне?

Нено Димов: В конкретния случай, нека да бъде точни, не става дума за незаконно сметище, става дума за площадка, която има разрешение за третиране на неопасни отпадъци и за струпване от отпадъци извън тази площадка.

Водещ: Как така, под магистралата има разрешение?

Нено Димов: Не, тя е встрани от магистралата и оттам са изхвърлени отпадъци, които всъщност отиват под магистралата на общински терени.

Водещ: Видяхте ли периметъра, видяхте ли за каква територия и площ става въпрос, зарината с отпадъци?

Нено Димов: Да, това на практика е заснето и с GPS координатите от Районната инспекция в Перник. Май месец, 23 май е направена проверка и е дадено предписание тези отпадъци, които са извън площадката, която има право, да бъдат прибрани на площадката от общинския терен, който беше замърсен от отпадъците. На 31 юли е срокът за извършваното, след 31 юли е направена проверка и е видяно, че не е изпълнено предписанието. Затова на нарушителите са съставени два акта. Единият е за неизпълнение на предписанието, вторият е за съхраняване на отпадъците на непозволено място.

Водещ: Когато няма воля от страна на собственика на фирмата да махне тези отпадъци... Между другото стана ясно, че още по време на строителство на тази отсечка тези отпадъци са били там, т.е. години, години, години наред. Няма ли ресурс държавата по някакъв начин да се намеси и да принуди този човек или да се намеси и да принуди този човек или да разчисти, защото тук става въпрос за магистрала, наистина за важен обект.

Нено Димов: Разбира се, разбира се. Значи тук не е задължението на държавата, а на собственика.

Водещ: Ако той обаче не изпълнява своите задължения?

Нено Димов: Ние не говорим за собственика в момента, значи собственикът на терена е или частно лица, или държавата, или общината. Този конкретен случай той не е собственик, той има разрешението и той замърсява чужда собственост.

Водещ: Собственикът на фирмата, която изхвърля въпросните отпадъци?

Нено Димов: Не, собственикът на земята.

Водещ: Е общината.

Нено Димов: Момент, собственикът на фирмата е този, който е извършил нарушението, а собственикът на земята, върху която е извършено нарушението,е общински. Оттук първата стъпка, когато е ясен извършителят, е да му бъде направено предписание, което Районната инспекция е направила. Втората стъпка, когато то не бъде изпълнено, е да бъде направено указание на собственика, в случая на общината, да го извърши. Това нещо е изпратено. Вече след като е свършила проверката на 31 юли, е изпратено писмо и до общината, защото на практиката собственикът трябва да почисти и след това да си търси правата от замърсителите.

Водещ: Нищо не се случва обаче, няма реално никакви действия. Тогава ?

Нено Димов: Затова има наказания от страна на Районната инспекция, затова и вчера чух, че има действия от страна на прокуратурата, защото неизпълнението на предписания се санкционира и ние сме санкционирали с два акта в момента. Разбира се, предполагам, че ще бъдат обжалвани, защото със същата фирма имаме проблем от февруари месец.

Водещ: Въпросът е дали държавата може да остане безсилна в такава ситуация, когато очевидно става въпрос за толкова много, тонове боклуци, които се изхвърлят в рамките на години, години наред. Между другото, нашият екип намери и второ сметища в района и то под магистрала. А като казвате за прокуратурата, прокуратурата обяви, че разследва и длъжностни лица за пожара, който затвори магистралата, знаете ли за това?

Нено Димов: Разбира се, знам за това и е съвсем нормално, трябва да бъдат разследвани всички органи, които не са си свършили правилно работата в рамките на тяхната компетенция. Така че от тази гледна точка това са съвсем адекватни действия, защото и отделните институции в рамките на това, което имат като правомощия, трябва да бъдат проверени дали са действали адекватно, съвсем нормално.

Водещ: В този смисъл ще бъдат ли проверявани и вашите служители по места, които са...

Нено Димов: Доколкото знам Районната инспекция в Перник ще бъде проверявана.

Водещ: Ще бъде проверявана.

Нено Димов: Да.

Водещ: Добре. Сега искам да минем към един сигнал. О нас достигна зрителски сигнал за строителство на хижа Мусала – стара каменна хижа. Предполагам, че сега ще видим и кадри, които бяхме получили със сигнала. Видеоклипове от строеж на Мусала, мястото – каменната хижа – позната като старата хижа. Знаете ли за този случай, достигна ли до вас този сигнал? За каква сграда тук става въпрос, по ваша информация?

Нено Димов: Това, за което съм информиран е, че става дума за старата хижа, както и вие казахте каменната, която е била изгоряла и през 2014 г. е дадена възможност да се реконструира и да се ремонтира в рамките на основите, които са съществували и преди това, при условие да не се увеличава капацитетът. Т.е. това по-скоро са възстановителни действия по информацията, която аз имам, пак казвам върху старите основи, които са каменни и без възможност за увеличаване на капацитета.

Водещ: Чия е тази сграда, която се вижда там, наясно ли сте?

Нено Димов: Мисля, че на Туристическия съюз, но не съм абсолютно сигурен.

Водещ: Нека да чуем сега едно видео, което имаме записано от вчерашния ден. Хора, които са подали сигнала и които разпространиха тази информация до медиите. Нека да ги чуем.

Димитър Куманов: Според мен за момента никой не знае какво е там този строеж, обаче при всички положения, това е нов строеж. Миналата година беше на тухли и бетон, за който няма никакви разрешения да бъде построявано на това място това нещо.

Репортер: Според вас тази пристройка за какво е предвидена?

Димитър Куманов: Или е за някакъв склад, или... много ми прилича на ски гардероб. На теория би могло да бъде и пречиствателна станция. Да го кажа тук, за който ще го гледа – там вода няма, хора. Няма вода за това нещо. Наистина има изключителен риск да пресъхнат езерата. Да речем, че това няма да се случи, но по-интересната част е къде ще отидат 14 кубика на ден отпадни води. Само мога да гадая, но според мен това е абсолютно незаконно в момента.

Водещ: Как ще коментирате думите? Абсолютно незаконно каза човекът, койот е подал сигнала.

Нено Димов: Абсолютно незаконно, ако има заустване, но няма разрешение нито за ползване на воден обект, нито за заустване във воден обект. Т.е. тази хижа няма разрешение да изхвърля отпадните си води където и да е било. Така че при всички положения, ако тръгне в тази посока, това ще бъде незаконно. В рамките на структурите на министерство няма подадени искания за водоползване или за заустване в даден обект.

Водещ: Кой дава разрешение за строителство на въпросния обект, койот виждаме – министерство или?

Нено Димов: Пак казвам тук не става дума за строителство. Това което е информацията при нас, която има, е, че върху старите основи, в рамките на старите основи се възстановява това, което е изгоряло в пожара през 2014г. Тоест няма разширяване, има реконструкция.

Водещ: Тоест не е искано допълнително разрешение?

Нено Димов: Не е искано допълнително разрешение.

Водещ: Нито от вас, нито пък от ДНСК или някоя друга институция?

Нено Димов: За ДНСК не мога да кажа. Говоря за структурите на министерството.

Водещ: Възможно ли е обаче тази сграда да се превърне в пречиствателна станция, каквито опасения има тук?

Нено Димов: За да се превърне в пречиствателна станция, трябва да бъде поискано разрешение, защото тези води, които се пречистват трябва да отиват някъде. До момента такова заявление в структурите на министерството не е подавано, нито в районните инспекции, нито в парка, така че на този етап това е само хипотеза.

Водещ: Това, което видяхме – един водопровод, който стига до самото езеро?

Нено Димов: Не мога да гадая къде е този водопровод.

Водещ: Откога е?

Нено Димов: Няма, представа.

Водещ: Имате ли представа защо е там?

Нено Димов: Това, което знам, е, че няма искане за водоползване и няма давано на разрешение за подобно. И няма искане за заустване на воден обект и няма давано разрешение за подобно.

Водещ: Ако бъде поискано обаче?

Нено Димов: Има процедури и вече ще си върви. Това е все пак парк, така че той е при по-специален режим. Не знам дали изобщо ще бъде дадено подобно, предполагам, че по-скоро не.

Водещ: Какъв е статутът на този терен?

Нено Димов: Това е в рамките на парка.

Водещ: Какви дейности биха могли да се извършват в рамките на този парк?

Нено Димов: О, не знам наизуст всички дейности, които могат, въпреки че те са доста ограничени, така че при всички положения хората, които ходят там могат, както е имало хижа навремето, да посещават тази хижа, но тя не може да има по-голям капацитет от този, който е бил преди пожара. Така че това са ограниченията, никаква промяна от това, което е било преди 2014 г.

Водещ: Да се притесняваме ли за нивото на водата, както и за чистотата на водата в езерото, което виждаме там?

Нено Димов: До момента, до който няма разрешения за ползване на воден обект и за водовземане, няма от какво да се притесняваме. Ако има такова, пак казвам, най-вероятно е да не бъде разрешено.

Водещ: Правили ли сте въобще проверки там в района какво се случва? И сега, след тези сигнали, ще направите ли такива допълнителни?

Нено Димов: Естествено, ние имахме и сигнали преди време, правили сме проверка. Сега отново, когато правихме последните сигнали се потвърди, че няма водоползване и заустване във воден обект. Сега отново ще направим проверка, защото все пак са минали вероятно месеци от предишната проверка, трябва да видим какво е, но естествено, че ще бъде направена проверка, при всички такива сигнали се изпраща проверка на място.

Водещ: Една тема, ще ви помоля накратко, тъй като сме на финал. Появиха се опасения от екологична катастрофа, заради загробването на много животни, заразени с африканска чума. Знаете, ситуацията е много критична в момента. Кажете ни, има ли такава опасност, наистина?

Нено Димов: Това е, което ние се стараем в максимално кратки срокове да даване терени, които са подходящи за загробване. Това означава, че трябва да далеч от вододайни зони, от охранителни зони, да няма високи подпочвени води, има съответни изисквания към тези ями. Между другото, повече от 60% от заявленията, които са били за ями за загробване за терени, са отказани от различните районни инспекции в страната, именно поради тези причини. Така че се стараем, там където ще бъдат загробени да няма ефект, но така или иначе ще има последващ контрол. Без последващ контрол не може, но това е кризисна ситуация в тази кризисна ситуация трябва да се действа по кризисен начин. Така или иначе това, което правим е терените, които се гледат да се далеч от вододайни зони, от охранителни зони и да няма високи подпочвени води.

Водещ: На финала на разговора, говорим тук от ефира на БТВ вече доста сериозно за предстоящата кампания Да изчистим България на 14 септември. Министерството ще се включи ли тази година и по какъв начин?

Нено Димов: Какво всяка година министерство ще се включи през ПУДООС с чувалите, ръкавиците. Знаете, че сме партньори на БТВ от самото начало и ще продължим по същия начин. Това е една прекрасна инициатива, която се радвам, че всъщност вече трупа традиция за България. Рядко говорим за нещо, което е от много години, това вече можем да кажем, че е традиция.

Водещ: Благодаря ви за това участие. Гост в студиото на Тази сутрин – министърът на околната среда и водите Нено Димов.