Интервю с министъра на околната среда и водите Нено Димов в предаването "Лице в лице" на бТВ

28 февруари 2019 | 11:27

Водещ: Първият ни гост днес е еко министърът Нено Димов, здравейте! Започвам с темата, която е и в социалните медии, и в социалните мрежи, и всички говорят за приключенията на Беър Грилс в Рила. Сега, трябва да разберем няколко неща. Първо, 2017 г. е излъчен филмът, нали така?

Нено Димов: Доколкото разбрах, да. 
Водещ: Кажете, има ли нарушение на правилника в този природен пак от страна на Грилс? Яденето на жаби...
Нено Димов: Паленето на огън и плуването във водата – това са нарушения, които екипът, който е получил разрешението и който, всъщност българската фирма, която е подавала за искане за разрешение за снимане е имала инструкции какво може и какво не може да се прави.
Водещ: Т.е. българска фирма е поискала разрешение?
Нено Димов: Тя е получила разрешението, тя е организирала снимането, продуцентско или там, не съм в терминологията, вие вероятно по-добре от мене знаете, те са получили разрешението...
Водещ: От кого са получили разрешението?
Нено Димов: От националния парк, от държавната служба по националния парк, като на тези хора им е било казано какво може и какво не може, то е в самото разрешение, но самият г-н Грилс във филма казва, че той е забавен, защото нарушава всички правила, т.е. тук имаме съвсем съзнателно действие и аз... на мен ми излезе в спомените, когато през август, ако не се лъжа, миналата година едни български деца танцуваха български народен танц в едно от езерата в Рила, тогава реакцията беше точно обратната. Всъщност паркът е постъпил правилно и тогава, когато санкционира, и сега, когато санкционира, защото това е правилното, но за мен остава изненада защо ние сме настроени толкова агресивно, когато това го правят български деца с български танц, и някак си сме готови да простим, когато го прави един чужденец. Това според мене е начин на мислене, който е вреден не само за този случай, той може да бъде разпрострян много по-широко и в края на краищата някакъв вид преклонение, чуждопоклонничество и прочие по никакъв начин не защитава българското, независимо за какво говорим. Но пак искам да подчертая, паркът е...
Водещ: Да, вие говорите за това, което се случва в общественото съзнание, мнение...
Нено Димов: В една част от него. 
Водещ: За мене е по-важна фактологията. Искате да кажете, че там в разрешението е описано: не можете да се купите, не можете да палите огън и не може да ядете жаби.
Нено Димов: Там са описани режимите, какво е разрешено и какво не е разрешено, от друга страна, има закони, които действат на българска територия и организаторът, който носи отговорност, трябва да се запознае с тях. Но така или иначе също е описано какво може и какво не може. В това, което е описано в разрешението, се цитират и законите. 
Водещ: И вие какво искате да глобите, и българската фирма ли?
Нено Димов: Ние сме дали съответните наказателни постановления на българската фирма за 3 нарушения, респективно там ще бъде предвидена и санкцията, която в момента още не е предвидена, тя е до 10 хил. лв. Самият г-н Грилс, ако бъде открит адрес, на който да бъде поканен в качество на физическото лице, което е извършило нарушение, но предполагам, че това ще бъде доста сложна операция за министерството, по-точно за парка. 
Водещ: Оказва се обаче, че този сигнал го подава един гражданин, който случайно вижда този филм. При такива нарушения, или при подобни разрешения, когато се дават от българска страна, независимо дали на българи, или на чужденци, има ли някакъв начин това да бъде проследено, да бъде видяно, да бъде контролирано, или трябва някой да види нещо случайно?
Нено Димов: Това е единият от начините, който говорихме за хорото, по същия начин дойде от медиите информацията. За миналата година са извършени общо в системата на министерството над 20 хил. проверки. От тези над 20 хил. проверки над 7500 са по сигнали на граждани. Т.е. активната гражданска позиция и подаването на информация помага, т.е. това са колко, може би около една трета от сигналите са били по граждански... проверките са били по граждански сигнали. Така че нормално е, ние не можем да „огреем”, грубо казано, навсякъде, когато гражданите сигнализират, ние правим проверки. Между другото може би само да кажа, че от тези 20 хил. проверки около 2 хил. са завършили с наказателни действия и са над 8.5 млн. санкциите, които са събрани по тези наказателни постановления. Така че това е един от нормалните механизми в една нормална държава с активно общество, което да дава сигнали, които ние да проверяваме. 
Водещ: Въпросът е, че тази българска фирма, която е поискала разрешение, става дума за заснемане на материал за излъчване в чужбина, разпространение широко, не е ли трябвало някакъв контрол? Ето, тези, не искат да говорят по медиите от националния парк, изобщо не искат да обяснят разговаряли ли са с него след приключването, не трябва ли да е по-сериозен контролът и да дадат някакво обяснение?
Нено Димов: Имало е трима души, които са били по време на снимачния период, но те не могат да бъдат 24 часа с екипа, а в момента предполагам, че не искат да дадат изявление, защото аз съм разпоредил вътрешна проверка на независимия инспекторат и предполагам, че докато тази проверка тече, е нормално да не бъдат давани изявления. Вероятно след това ще се включат колегите от националния парк...
Водещ: И ще обяснят тяхното поведение, техния контрол и какво се е случило?
Нено Димов: Предполагам, че ще го направят, но пак казвам, аз разпоредих веднага и вътрешна проверка, защото самият факт, че се е случило, трябва да се провери как е действал самият национален парк, дали няма и при тях пропуски, така че след като завърши проверката, предполагам, че ще бъде коментирано и от тях. 
Водещ: Значи можем така да обобщим този сюжет с яденето на жаби и къпането в национален парк в езеро. Все още вие не сте се свързали с Беър Грилс, нали така?
Нено Димов: Аз няма и да го търся. Националният парк ако открие адрес, ще му изпрати покана, но пак казвам, основно ние кореспондираме с фирмата, която тук е организирала снимките. 
Водещ: А те какво казват? Били ли са с него, знаели ли са, че той нарушава правилата?
Нено Димов: Нямам тази информация (...) да получите от парка, защото в края на краищата те са независим второстепенен разпоредител, т.е. аз мога да контролирам директор, оттам нататък той има пълните правомощия да контролира своите служители. След като свърши тази проверка, която съм разпоредил, вероятно ще мога да дам повече информация...
Водещ: И финално до 10 хил. лв. е глобата, която може...
Нено Димов: На нарушението. 
Водещ: Имате ли представа дали има други такива нарушения?
Нено Димов: Като цяло в националните паркове нарушенията през последните години намаляват. Ако правилно си спомням, за миналата година в Рила има около 250 констатирани нарушения. 
Водещ: Минаваме на друга тема. Видяхме в БТВ Новините едно незаконно сметище край Самоков, току до националния и световен курорт Боровец. Кадрите наистина са потресаващи. Какъв е вашият ангажимент, на министерството, да няма такива чудовищни неща? То тава е... наистина нямам думи. 
Нено Димов: Миналата година са направени две проверки от РИОСВ – София, като са дадени предписания, като по време на втората инспекция е било видно, че общината е започнала да почиства и по-голямата част от терена е бил почистен. Общината няколко пъти е поискала удължаване на срока поради финансови затруднения и поради невъзможност чисто организационно. Когато отиваме по ваш сигнал отново на 25 февруари тази година, се вижда, че отново обемът, между другото е била сложена и бариера, което е било изискано, която да не допуска достигането до това сметище, това е есента на миналата година. Когато тази година по ваш сигнал отново отиде РИОСВ, констатира, че бариерата я няма и обемът отново нараства. Направено е ново предписание, до 29 март трябва да бъде почистено от кмета, ако това не бъде сторено, ще бъде санкционира. 
Водещ: Колко време стои това нещо там?
Нено Димов: Не мога да ви кажа, но миналата година е констатирано и е започнало почистване, и всъщност това, което е констатирала РИОСВ при втората си проверка е, че по-голямата част от терена е бил почистен и че почистването продължава. Така че това не омаловажава отговорността на местната власт, която трябва да се грижи за...
Водещ: Това щях да попитам, чия е отговорността?
Нено Димов: На местната власт, затова ще санкционираме местната власт, т.е. кметът ще бъде санкционира. 
Водещ: С каква санкция, на каква санкция подлежи местната власт?
Нено Димов: Не мога да ви кажа в момента от колко до колко е, това са санкции, в края на краищата има диапазон от до, не знам колко е горната граница, не знам колко е долната граница, но това е работа на РИОСВ да прецени. И пак казвам, до 29 март е срокът, който е даден на кмета...
Водещ: Изцяло да бъде премахнато?
Нено Димов: Да. 
Водещ: Вие надявате ли се това да се случи?
Нено Димов: Миналата година той е показал, че може да го направи. В края на краищата трябва да си мобилизира ресурса и да го премахне, това е негова отговорност. 
Водещ: Добре, но държавата толкова ли е безсилна, че да може една местна власт, ако иска, да го чисти, ако иска, да не го чисти, ако иска, да го търпи, ако иска, да не го търпи, тук не става въпрос за отношенията на един кмет или друг, а това, че държавата трябва да се грижи за хората, това са отрови, това са микроби, това е грозна гледка?
Нено Димов: Има отговорност и на държавата, има отговорност и на местната власт, затова има разделени на властите. И всъщност хората ето, задават се местни избори, хората трябва да мислят и по този начин как избират своите управници на местно ниво. А що се отнася до държавата, ние сме осигурили за тази година, за 2019 г., 70 млн. за рекултивация на стари сметища и стари депа. Между другото в момента се изпълняват 33 проекта, 17 са завършени. Т.е. ние осигуряваме процеса за рекултивация и почистване, но това е незаконно сметище. Това нещо трябва да бъде направено от местната власт, тя носи отговорността, нашият инструмент е санкционирането. Между другото, когато говорихме преди време с вас за закона за въздуха, по същия начин, и там се приеха санкции за непостигане на резултати. Всъщност сметището и чистият въздух трябва да се видят реалните резултати, не добрите намерения, а реалните резултати. И затова санкциите са при непостигане на резултати независимо дали говорим за сметището, дали говорим за въздуха – това е посока, в която ще продължим да развиваме законодателството в областта на околната среда. 
Водещ: Друг случай, който е не по-малко тревожен, а може би и по-тревожен е, с токсичните отпадъци до гара Яна. Там случаят, доколкото стана ясен медийно, че някакъв човек, който трябва да си плати на склада, не си бил платил и този, който държи склада, просто ей така изхвърлил тези токсични отпадъци, такъв ли е сюжетът?
Нено Димов: Тази част, която касае нас от тези 28 тона, които са изхвърлени токсични отпадъци, е свързана с идентификацията, почистването и виждането, че е почистено. На практика, между другото Софийска община много адекватно и много бързо реагира, защото те бяха водещи, както в предишния случай с община Самоков е водеща, ние изпратихме от РИОСВ София експертиза, от Агенцията по околна среда мобилна станция, която да замерва, и всъщност още на 21-ви районът беше почистен и тези токсични вещества бяха преместени на лицензирана площадка, която може да ги съхранява. Но оттук нататък това е за мен чисто в сферата на наказателното производство. Ако такова завърши по начин, по който не е осъдителен, ние ще предприемем административни мерки. Но искам да обясня на зрителите, не може да бъдете съден два пъти за едно и също нещо. Ако ние предприемем административна мярка, това ще бъде наказание, което ще е много по-леко от наказателното, но ще възпрепятства, защото вече ще имате наказание. Така че нека да видим каква ще е наказателната част и едва когато тя приключи, ако не приключи с наказание, да има административна санкция. 
Водещ: Хубав е този план обаче е трагична ситуация. Знаете ли колко склада има и как се контролират складовете, в които се складират опасни токсични отпадъци? Защото това е въпрос и на национална сигурност. Знам, че мнозина ще кажат, че това е патетично, но за мен е така, тези хора можеше да бъдат отровени? Има всякакви, има ядрени, има опасни, от болниците, как се контролират?
Нено Димов: Един е режимът на ядрените, друг е режимът..., т.е. това са различни режими...
Водещ: Как контролира държавата тези складове с опасните отпадъци?
Нено Димов: Когато говорите за ядрените отпадъци например, там си има агенция, която се занимава. Но конкретно, примерно, в момента върви проект, по който се почистват складовете от пестициди, които са вид опасни отпадъци, т.нар. швейцарски проект, който се финансира от швейцарското правителство, в който в момента голяма част от складовете, които подлежат на почистване, се преопаковат със съответната маркировка, за да бъдат изнесени от страната и изгорени от инсинератори в Швейцария, в Гърция и в други държави, с които има договори. Т.е. процесът тече, и се надявам, че до началото на месец декември тази година те всички ще бъдат унищожени и един проект, който се бави може би повече от 5 години ще бъде завършен тази година. поне към днешна дата, ние следим почти ежеседмично линейния график на изпълнение, той върви в рамките на оптимизма...
Водещ: Да, това е оптимистичната теория. Обаче аз да ви питам за песимистичната. Ето, ако нямаше сигнал, че има такива отпадъци пак от будни граждани, как държавата контролира тези складове, на които дава разрешение, ходи ли някой да проверява как се съхраняват отпадъците, изхвърлят ли се, кой контролира това?
Нено Димов: Естествено, че се правят проверки, от една страна, и също така естествено е, че не може да имате 100-процентов контрол. Ако имахте 100-процентов контрол, нямаше да има нужда от наказания. Наказанието е, когато не се изпълнява законът. Никой не може да гарантира за добросъвестността или недобросъвестността на гражданите. Идеята на наказанието е превенция към тези, които са недобросъвестни, това не е превенция към добросъвестните. Добросъвестните просто спазват закона. 
Водещ: Но те подлежат на някакъв контрол, нали, някой трябва да ги контролира. И те казват, ами те не идват да ме контролират, аз ще си правя каквото искам, късмет, ако пък не ме видят, ако никой не сигнализира, ще ми мине номера.
Нено Димов: В началото ви казах, 12 хил. бяха плановите проверки за миналата година като цяло, т.е. има планови проверки, и около 8 хил. бяха по сигнал. Т.е. вие проверявате планово, всяка година си има план, по който минавате. Не може да покриете 100%. Респективно другата част, която е по сигнал, и адекватната и бърза реакция на държавата е друг инструмент. Няма как да имате само едното или само другото, двете заедно дават по-добрите резултати. 
Водещ: Трябва ли обаче по-сериозен контрол върху складовете за опасни и токсични...?
Нено Димов: Винаги може по-добре. 
Водещ: А ще работите ли за такава уредба, защото то не е въпрос на желание, трябва нещо да бъде разписано. Проверява се, примерно два пъти в месеца, или 3 пъти в месеца, това са складове с опасни вещества вътре. 
Нено Димов: Основната цел, която гоним до началото на декември, е много рязко да намалеят, изнасяйки и унищожавайки в тези инсинератори в Швейцария, Германия и прочие по-голямата част от тези отпадъци, така че вече физически да не съществуват, за да няма нужда да бъдат проверявани. 
Водещ: Рязко сменям темата. Много ме изненада, вчера получихме една декларация, подписана от вас, от Ангел Джамбазки и от Веселинов, от ВМРО. Само една частичка от нея ще прочета, вие плътно заставате зад ВМРО, техен представител сте във властта, очевидно и идеологически стоите заедно с него, говорите за посланията на десницата и левицата в ЕП, за лицемерието на левицата и десницата, ислямистки, радикалисти ходят, обикалят Европа, ерозират се традиционните ценности. Много консервативно-патриотично звучи тази декларация. Каква е целта?
Нено Димов: Вас ви изненадва това, че съм консервативен политик?
Водещ: Но че сте чак толкова патриотичен ме изненадахте, и декларация с Ангел Джамбазки и Искрен Веселинов не очаквах?
Нено Димов: Ние организирахме с колеги още в края на миналата година един голям форум „Европа на отечествата”. Между другото това е залегнало и в тази декларация, защото Европа във вида, в който съществува, либералният политически контекст се проваля тежко, той дори може да се каже, че се провали. Но Европа като идея от бащите основатели е много прекрасна идея, която трябва да бъде спасена. Тази Европа, която виждаме в момента, няма съществуване. Това е Европа на двойните стандарти. Вие виждате пакетът „Мобилност” как от една страна буквално колониализира по един нов неолиберален начин Централна и Източна Европа, това, което навремето са правели с колониите си извън Европа. Това е нещо, на което трябва да бъде сложен край. Консервативният отговор е щрихиран в тази декларация. 
Водещ: А каква е целта ѝ тримата да излезете с тази декларация? 
Нено Димов: Това е, че друга Европа е възможна, че ние можем да съхраним тази голяма ценност, отървавайки я от цялото това лицемерие на двойните стандарти, от това лицемерие на мултикултурализма, на политическата коректност, която на практика потиска фундаментални ценности, на които е изградена нашата цивилизация, цивилизация, от която между другото трябва да се гордеем, а не да се срамуваме. Къде са християнските ценности? Загърбени. Европа е християнска, не трябва да го забравяме. Къде са семейните ценности? И днес сутринта имахме по този повод една провокация, която беше направена. Ние ако не запазим това, което сме, какво очакваме да бъдем. 
Водещ: Благодаря!