Интервю с Нено Димов, министър на околната среда и водите, в предаването "Лице в лице" по бТВ (16 октомври 2019 г.)

17 октомври 2019 | 11:54
Водещ: Здравейте, гледате „Лице в лице", първият ни гост днес е Нено Димов – министър на околната среда и водите. Здравейте, господин Димов.
Нено Димов: Здравейте.
Водещ: Ще започна с една тревожна новина, „AirBG" казаха, че дори през лятото въздухът в София е много мръсен, защото има азотен диоксид – и то два пъти над нормата, отделно мога да спомена, че според статистиката, 75 хиляди човека умират годишно именно заради вдишването на азотен диоксид.
Нено Димов: Ще отговоря, но ако ми разрешите, бих искал да започна с нещо, което считам за изключително притеснително в момента, а именно, че водещи кандидат-кметове си позволяват да разпространяват фалшиви новини. Искам да кажа, че тиражираното от последните няколко седмици, че България съвсем скоро ще плаща имуществени санкции по повод осъдителното решение от 17-та година за качеството на въздуха не е вярно.
Водещ: Но то има заведено дело срещу нас нали?
Нено Димов: Не, има спечеле… България е осъдена през април 2017 година. Още…
Водещ: Няма ли ново дело?
Нено Димов: Не. 2017 година България беше осъдена за качеството на въздуха в близо 30 града. Между другото, ако си спомняте, аз тогава поставих като основен приоритет пред министерството въздуха – никой не говореше тогава за това нещо, днес то е тема на абсолютно всички. Още септември същата година – 17-та година, заедно с екипа ми от министерството ние направихме много ясен график заедно с Европейската комисия и с колегите от Генерална дирекция „Околна среда", който изпълняваме до този момент абсолютно стриктно. Това беше със срокове, с мерки, с нещата, които трябва да бъдат изпълнени. Първата фаза на това…
Водещ: Тоест…
Нено Димов: Първата фаза на този етап от преговорите от програмата завършва в края на тази година и България е изпълнила всяко едно… всеки един поет ангажимент в срок.
Водещ: Казвате, че няма да има санкции ли?
Нено Димов: Следва вторият етап, който е с хоризонт 24-та година – това е, което и и самата Световна банка в програмата, която изработи показа като хоризонт за краткосрочните мерки. Така че в момента, изобщо не стои въпроса за имуществени санкции, стои въпроса за това, че България продължава да изпълнява ангажиментите си и тука говоря и за българското правителство, и говоря за голяма част от общините в България, които работят по този въпрос. Още едно изречение, когато станах министър, оперативната програма имаше малко над 110 милиона лева за въздух, в момента оперативната програма отпуска 700 милиона лева за въздух, това е 7 пъти повече. Бюджета в следващата тригодишна програма – още 100 милиона лева. Това означава приоритет, това означава обективно инвестиране в качеството на въздуха и решаването на проблемите. Това, между другото, много ясно се отчита от нашите партньори, и е доста безотговорно да се говори, че ще имаме имуществени санкции, защото това може да попречи на България в решаването на проблемите с качеството на въздуха.
Водещ: Е, ако един кандидат-кмет говори, че ще има санкции, как ще ви попречи един кандидат-кмет, който си говори нещо в предизборната кампания?
Нено Димов: Един кандидат-кмет говори пред своите избиратели, само че той насажда определена среда, тази среда влияе, това влияние се вижда и от нашите партньори в Европейския съюз. При всички положения трябва да бъдем подготвени, трябва да говорим с истината, защото разпространяването на фалшиви новини не помага, дори пречи. Казвам, това е процес, този процес до момента се изпълнява в сроковете, които са договорени…
Водещ: И нищо не предстои да плащаме, това ли казвате?
Нено Димов: Ние на този етап не предстои да имаме каквито и да било имуществени санкции, предстои ни преговарянето на следващите срокове и следващите мерки.
Водещ: Това обаче не отменя факта, че ние дишаме двойно повече азотен диоксид от нормата.
Нено Димов: Да, и се връщате на… Нека да започнем със следното нещо, „AirBG" това е тази неправителствена организация, които са направили, доколкото разбрах септември, а, не, август месец…
Водещ: Именно, защото говорят, дори че през лятото два пъти над нормата.
Нено Димов: Да. Те са направили изследването август месец съвсем правилно, от гледна точка на целта, която са си поставили, и самите те, доколкото си спомням, казват, че, да, в кварталите няма превишаване – превишаването е по основните пътни артерии, което е естествено. Аз сега мога да ви кажа, че днес в 6 часа на „Орлов" мост ще има може би много пъти по-високо замърсяване, отколкото утре сутринта в 6 часа на малките „5 кюшета". Естествено, че азотният окис – азотните оксиди са следствие на автомобилния трафик и там, където имате концентрация на автомобилен трафик – имате превишаване. Нормите, с които сравняват – има проблем, те няма с какво да сравняват освен с годишни норми, които са средни за града. Просто, защото няма други, което от една страна им прави на тях невъзможно да имат обективно сравнение, от друга страна, прави невъзможно това сравнение да бъде меродавно, защото това са средни норми за страната.
Водещ: Е, добре де, ама нали има други градове, европейски столици и може би с тях трябва да направим сравнението? Там как стои въпроса?
Нено Димов: Веднага ще ви кажа : Рим, по-мръсен; Милано, по-мръсно; Париж, по-мръсен; Неапол, по-мръсен. Да не продължаваме, това са официални данни. Естествено, ще ми кажете, че има и по-чисти градове, естествено, че има и по-чисти градове. Концентрацията на серен диоксид идва от автомобилния трафик, те затова са направили изследването, съвсем правилно, август месец и са констатирали това нещо. Между другото, тук отварям една скоба, когато отделихме 500 милиона по оперативната програма за електрифициране на градския транспорт, имаше въпроси: ама, добре де, защо не използвате газобуси, които са по-евтини. Ами, точно защото газта е основен източник на азотни окиси и защото решавайки въпроса с фините прахови частици, ние не искаме да имаме друг проблем, който е с азотните окиси.
Водещ: Аз съм убедена, че колите са голям проблем, обаче съм убедена още повече, че някои коли са чудовищен проблем.
Нено Димов: Факт.
Водещ: Питам ви като министър, има ли санкция – по някой път ми се е случвало да спра на пътното платно, защото колата отсреща бълва такова количество газове, че нито виждам, нито мога да дишам. Ето, питам ви, може ли някой да спре тази кола, защото тя не трови мен, тя трови всички ни?
Нено Димов: Тази кола е неизправна и би трябвало да бъде спряна от движение и всъщност, когато има подобна кола…
Водещ: Кой трябва да спре тази кола?
Нено Димов: Пунктовете за движение, които се контролират от министерството на транспорта, но в края на краищата, тази кола е неизправна и ако тя няма спирачки, няма да я пуснат да продължи през пункта, но ако изпуска газове, и тука нещо, което вече мисля, че е действаща наредба на министерството на транспорта, до неотдавна нямаше директна връзка между устройството, което измерва и компютъра – в смисъл, правеше се ръчно и знаете какво може да се случи, когато се прави ръчно. Сега Сега мисля, че вече са задължени да го правят автоматично, но основният проблем е, че ние трябва да имаме на първо място, съзнанието – този, който минава през пункт и трябва да се отнемат лицензи на такъв тип… как се казват… пунктове за технически преглед, които допускат, защото вие можете да видите стикера – откъде е тази кола, къде е минала на технически преглед и да зададете въпрос, защо е…
Водещ: А полицаите могат ли да спрат такава кола? Защото не знам какви пунктове да търсим ние, но наистина, става въпрос за чудовищни коли.
Нено Димов: Също могат, защото това е технически неизправна кола. Една технически неизправна кола трябва да бъде спряна от движение. Защото техническата й изправност не е само кормилна или спирачна система.
Водещ: Добре, разбрах ви. Стига по тази тема, защото има много въпроси и имам чувството, че няма да ни стигне времето.
Нено Димов: Разбира се.
Водещ: Горят ли нашите ТЕЦове биомаса?
Нено Димов: Беше устано… Значи горенето на биомаса може да бъде разрешено и да не бъде разрешено. Тоест, това не е еднозначен отговор. Да, има ТЕЦове, които горят биомаса и има ТЕЦове, на които им е разрешено в комплексното разрешително, и други, които не горят, не може да сложим всички под общ знаменател. Но това, което се случи в края на август и през септември месец, включително и с прокурорската проверка…
Нено Димов: И със спирането на някои от ТЕЦовете.
Нено Димов: Точно така. Ние установихме, че ТЕЦ в Перник и в „Брикел" се гори неразрешено биомаса. Тоест, те нямат разрешение по комплексно разрешително, но са го направили. Ние затова наложихме принудителна административна мярка. Спряхме тези ТЕЦове до момента, до който бъдат… горивото бъде изчистено. Между другото, специално за ТЕЦа в „Брикел", ние го пуснахме едва след като имаше 10 камери сложени, които имат онлайн връзка и с общината – кметството в Гълъбово, и с Районната инспекция, да показват какво гориво се движи към котлите, които горят, за да може да имат 24/7 поглед върху това. Междувременно ние направихме предложение, което вече е прието в Закона за чистотата на атмосферния въздух, в рамките на двумесечен срок всички ТЕЦове трябва да изградят такава система, която да наблюдава горивото, да сме сигурни – включително и в малките часове, когато не може Инспекторатът да ходи на проверка, да видим какво е. Те са длъжни 6 месеца да пазят тези записи, за да може да се наблюдава какво се гори. Но процеса с горенето на биомаса – по някои показатели биомасата е еквивалентна с природната газ. Тоест, особено за парниковите газове тя е с изключително ниски емисии. Тоест, това не е нещо, което не трябва да бъде горено, то трябва да бъде горено при определени условия, при определена техническа възможност, което е задължително.
Водещ: И вие трябва да контролирате ТЕЦовете, които го правят, дали имат тази техническа възможност и дали изпълняват тези условия, така ли е?
Нено Димов: Нещо повече, не е въпроса до контрол. Отпреди 2 години действат задължителни най-добри налични технологии в целия Европейски съюз. Комплексното разрешително изисква задължително една от тези най-добри налични технологии, ако я нямате, то е написано в комплексното разрешително – какво трябва да приложите, ако го нямате, вие нямате право да го горите и затова правя разлика между тези, които имат и тези, които нямат право. Тези, които имат право, трябва да са въвели тези най-добри налични технологии в Европейския съюз. Това е, до което е достигнала науката на Европейския съюз и това е абсолютно задължително, това е императив. А след това, естествено, идва и контролът, за да бъдем сигурни, че това се спазва.
Водещ: Кой е най-краткият отговор на въпроса, ще горим ли боклука на Рим?
Нено Димов: Не.
Водещ: Добре. А какво се случва с онова дело, което вие оспорвате, че плана за „Пирин" трябва да има ОВОС?
Нено Димов: Предстои да се гледа… Не, не ОВОС, оценка…
Водещ: Екооценка, да.
Нено Димов: Предстои да се гледа януари месец, доколкото знам.
Водещ: А бойкотирате ли го като не пускате свои юристи?
Нено Димов: Това беше един период, в който ние имахме изключително много… вие помните, това беше точно периода, в който течаха прокурорските проверки по топлоцентралите, това беше изключително натоварен период и юристите на министерството бяха изключително ангажирани с огромно количество проверки и обем информация. Само ще кажа, че помолихме главния прокурор за 15 дни отсрочка от крайния срок за доклада, защото не можа… трябваше да обработим огромна информация, която беше събрана при нас. Така че…
Водещ: А вие какво смятате, трябва ли да има екооценка, или не трябва да има екооценка?
Нено Димов: Ние поддържаме, аз не съм си променил мнението от 2007 година… 17-та, извинете.
Водещ: Не трябва да има екооценка според вас и според министерството?
Нено Димов: Да. Но, пак казвам, както и при предишното произнасяне на съда, когато съда се произнесе, той е този, който има окончателната дума и каквото се произнесе съда, това ще бъде прието за валидно.
Водещ: Добре. Обаче имаше един голям проблем, който се свързваше с африканската чума. Много мои гости предупреждаваха, че загробването на тези прасета, болни от африканска чума в земята, по неподходящ, според тях начин, тъй като ние нямаме екарисажи, както се оказа достатъчно, може да доведе до катастрофа, екологична катастрофа. Някъде има ли такъв проблем установен на този етап?
Нено Димов: На този етап – не, и всъщност това беше форсмажорна ситуация, това беше ситуация на спешност. Естествено, че сигурно има и по-добри варианти, но в такава ситуация човек намира възможният вариант. Това, което след като премина целият този стресов момент, сме изискали – няколко пъти сме се срещали с различни структури на министерството на земеделието и Сдружението на общините – и общините, и земеделието, в лицето на БАБХ, и министерството на околната среда и водите през Районните си инспекции – басейновите, ще правим различен вид мониторинг, за да може да се следи какво ще се случи с водите, които ще изтекат от тези ями. Така или иначе…
Водещ: Тоест, рано е да отговорите на въпроса, има ли екопоследици от загробването на тези прасета?
Нено Димов: От днешна гледна точка – не. Но оттук-нататък трябва много сериозен мониторинг, правен от тези три, грубо казано, групи – отговорни, за да може да следим как ще се развият. Пак казвам, това беше форсмажорна ситуация и трябваше да се вземат възможните решения.
Водещ: И на финала, имаше една конференция, на която шведското момиче Грета направи невероятен фурор. Мнозина я упрекнаха, други – не, но смятате ли че такива гласове ще накарат мнозина да се замислят върху – как се държим всъщност с околната среда?
Нено Димов: Вижте, тя действително накара няколко милиона деца по света да искат да почистят планетата, само че аз съм сигурен, че няколко милиона техни родители искат тези деца да започнат от стаите си. Така че нека първо да си почистят стаите тези тийнейджъри и после да мислят за планетата.
Водещ: Добре. Благодаря за този разговор.