Изграден е временен тръбопровод за отвеждане на дренажните води на фирма “Йонтех” към котлована на рудник “Цар Асен”

18 февруари 2009 | 10:53


Изграден е временен тръбопровод за отвеждане на дренажните води на фирма “Йонтех” към котлована на открит рудник “Цар Асен” след дадени от РИОСВ-Пазарджик предписания за спешни технически мерки за преустановяване на замърсяването. Двеста и двадесет метрова тръбна връзка от полиетилен с висока плътност отвежда дренажните води от лагуната към водното огледало на рудника.
От 18.00 часа на 17 февруари беше възстановено непрекъснатото подаване на електрическа енергия към инсталацията за катодна мед с цел цялостно изпомпване на резервоара с богати разтвори и недопускане на ново замърсяване на река Луда Яна. Мярката минимизира количеството и качествения състав на инфилтрата от насипището и намалява в пъти количеството и концентрацията на тежки метали в дренажните води. Това решение гарантира траен ефект при възстановено нормално електрозахранване на обекта, на който е предложен и вариант за разсрочено изплащане на задълженията му към EVN.
От предупредително писмо на електроразпределителното дружество от 17 февруари става ясно, че ако до 22 февруари не постигне с фирмата взаимно приемлива договореност за начина и източника на заплащане на консумирана, но нерезплатена до момента електрическа енергия, на 23.02.2009г. захранването ще бъде преустановено окончателно.
Към момента промишлената дейност на инсталацията е преустановена.