Изпускане на води от ВЕЦ „Лакатник” е причина за умрялата риба

10 септември 2008 | 11:44


Изпускане на води от ВЕЦ „Своге” е причина за умрялата риба в р. Искър, община Своге. Това установиха експерти от РИОСВ – София при направената днес проверка на място в района. На мястото са и експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район”.Проверката е по сигнал на община Своге.
Установено е че, поради техническа авария в централата за девет часа е изпускано по-голямо количество вода от даденото в разрешителното /между 15 и 20 куб/сек при разрешени 13 куб/сек/. В района на с. Люти брод водите на реката са видимо замърсени. По време на проверката не е забелязана умряла риба.