Извозени са химикалите, складирани в бившия военен завод „Гаврил Генов“ във Враца

18 март 2020 | 11:22

На 17.03.2020 г. в присъствието на експерти от РИОСВ - Враца и под контрола на представители на Областна дирекция на МВР - Враца наличните в склада на бившия военен завод „Гаврил Генов“, гр. Враца калиев перхлорат, живачен оксид и манганов карбонат са изкарани и извозени за обезвреждане и последващо третиране от лицензирани фирми.