Национални кампании

  • Кампании

      Кампания "Зелена България" 2013   Благодарствени призове за бизнеса ‘2013 За кампанията Критерии за присъждане на призове "Зелена България" за бизне...

  • „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”.

      Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска к...