Кметът на с. Яворово благодари на МОСВ за изчистване на пестициди на територията на бивше ТКЗС

09 септември 2020 | 17:36

„От името на жителите на село Яворово изказвам голямата си признателност за подкрепата, оказана ни при изчистването на четири тона пестициди и отрови, останали в полуразрушените сгради в двора на бившето ТКЗС“. Това заявява кметският наместник на с. Яворово в благодарствен адрес до Министерство на околната среда и водите, до Главния прокурор на Република България, областния управител и кмета на Стара Загора, както и до Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Излезлите от употреба препарати за растителна защита в село Яворово бяха разчистени на 27.08 2020 г. в рамките на започналите акции, организирани от министъра на околната среда и водите Емил Димитров във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура и под надзора на зам.-главен прокурор Десислава Пиронева при ВАП.

На територията на област Стара Загора днес започна разчистването и на още един склад с около един тон стари пестициди в село Плоска Могила. Складът е разрушен и препаратите се намират в разкъсани чували. В отварянето на склада участваха представители на РИОСВ Стара Загора, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Областна администрация Стара Загора и община Стара Загора, както и представители на РД Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението Стара Загора. Конкретно количество ще бъде ясно след приключване на акцията по събирането и обезвреждането им.

Това е третият обект със стари пестициди, чието разчистване започна на територията на област Стара Загора. На 04.09.2020 г., по искане на областният управител на Стара Загора до зам.-главен прокурор Пиронева министър Димитров създаде организация за  разчистване на склад с негодни за употреба препарати за растителна защита в село Елхово, област Стара Загора.

Дейността по разчистването се извършва с участието на експерти от подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в управлението на опасни отпадъци. Те ще бъдат обезвредени във Франция.

 

Благодарствено писмо