Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

15 ноември 2017 | 20:28

Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 20 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.

РИОСВ–Стара Загора уведомява населението на град Гълъбово, че отпада необходимостта от предприетите предпазни мерки.

Всички пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в  Гълъбово и от мониторинговите пуктове в областта.