Концентрацията на серен диоксид в пловдивския квартал „Гаганица” е силно понижена и е три пъти под допустимата норма

11 август 2008 | 10:59


Концентрацията на серен диоксид в пловдивския квартал „Гаганица”, който снощи бе обгазен от аварирала цистерна, е понижена и е под праговата стойност за средночасовата норма. Това показват замерванията на мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух на Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, която е на мястото на инцидента. Най-високата замерена концентрация е 100 микрограма на куб.м. при средночасова норма 350 микрограма. Станцията ще продължи замерването в района на обгазяването през следващите 24 часа.
Експерти на РИОСВ-Пловдив направиха оглед на авариралата цистерна. На собственика „Диоксид” ООД са дадени предписания да представи в екоинспекцията информационен лист за условията за съхранение, товарене и разтоварване на опасно химическо вещество и необходимата документация за условията за съхранение на опасни химически вещества на територията на фирмата.
Експертите ще извършат и проверка на място във фирмата. Ако са нарушени изискваните от нормативната уредба условия за съхранение на опасни вещества, ще й бъде наложена санкция.