Мерки за опазването на кафявата мечка обсъдиха експерти в МОСВ

18 юни 2021 | 17:33

Мерки за опазването на защитения вид кафява мечка набелязаха на тематична среща в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) днес представители на институции, неправителствени организации (НПО) и експерти от научните среди.

„Приемането на актуален План за действие за кафявата мечка в България и възстановяването на работата на Националната комисия за кафявата мечка са сред основните задачи за опазването на този защитен вид“, каза зам.-министър Емилия Тончева. Директорът на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) Александър Дунчев обърна внимание, че е необходимо да се установят причините за бракониерството и свързаните със защитения вид проблеми. В срещата участваха още зам.-министър Петър Димитров, представители на РИОСВ - Смолян, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ БАН), Националния природонаучен музей, Биологическия Факултет на СУ „Климент Охридски“, ловни организации в страната и други.

Важна мярка за опазването на кафявата мечка е създаването на групи за „бързо реагиране“ към РИОСВ и националните паркове, които да откликват при необходимост. Добър пример за такава група вече има към РИОСВ – Смолян, на чиято територия е най-голямата популация на кафява мечка и съответно има най-много сигнали за щети. Зам.-министър Тончева уточни, че организирането на такива групи за „бързо реагиране“ е заложено в проекта на Плана за действие за кафявата мечка. Като проблем беше отбелязано подхранването на ловни видове, което трябва да е ограничено – само в зимния период. „Необходимо е да работим с местните хора за по-добра информираност и провеждане на образователни кампании“, подчерта Емилия Тончева.

Проект за актуализацията на Плана за действие за кафявата мечка в България, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., изпълнява фондация „Четири лапи“. „Ще приключим работата в края на годината и ще направим обществено обсъждане“, съобщи Мирослав Иванов, представител на организацията. Фондация „Четири лапи“ се отзова в помощ на РИОСВ – Смолян при последните сигнали за спасяването и настаняването на трите мечета, открити до село Смилян и Чепеларе този месец. В момента те са настанени в Парка за танцуващи мечки в Белица и са в добро здравословно състояние.

Днес беше проведена и среща с представители на фондация „Четири лапи“, на която беше обсъдена ролята на зоологическите градини в опазването на биоразнообразието и генетичния фонд на видовете.