Мерките за по-чист въздух са обезпечени с около 700 млн. лв.

11 юни 2019 | 11:44

Разговор с Нено Димов, министър на околната среда и водите, по Канал 3 от 10 юни 2019 г.

Водещ: След дъждовете бедствено положение е обявено в Стрелча. Пороите са нанесли сериозни поражения върху ВиК мрежата в общината. Министърът на околната среда и водите Нено Димов е в студиото. Добре дошли, г-н Димов.

Нено Димов: Добре заварили. Здравейте.

Водещ: Много накратко да минем през ситуацията в Стрелча. Ако сте запознати, разбира се. Защо е обявено бедственото положение и каква е ситуацията с водата?

Нено Димов: По информация, която има при нас, става дума за скъсан водопровод. Тя затова е и оскъдна информация, защото МОСВ няма преки ангажименти. Това е въпрос на общината и на ВиК дружеството. Вследствие на обилните валежи, които са паднали, разбрах, че е скъсан водопроводът и това е причината всъщност за обявяване на положението.

Водещ: Да се надяваме, че бързо ще бъде отстранена тази щета. Направи впечатление между другото, че разпоредихте на експертите да наблюдават водоемите, съобразно прогнозата за времето. Нещо, което и предишни години се случваше, но сякаш беше доста пренебрегвано. От волята на министъра ли зависи да не се наводним при някой порой?

Нено Димов: Не. Аз тази година още март месец разпоредих на басейновите дирекции и РИОС-ите да направят преглед и да предпишат съответно на отговорните или кметове, или областни управители всички поречия, на които има критични точки да бъдат почистени. Беше направена последваща проверка дали е изпълнено. Част от предписанията бяха, друга част естествено не са били изпълнени, както може да се очаква. Продължиха проверките. И на практика, когато миналата седмица дойдоха дъждовете беше разпоредено да се следи при съответната организация нивата на онези големи язовири, за които отговаря министерството, както и поречията, които естествено не се следят само от служители на министерството. Получавахме информация и от областни управители, и от кметства. И общо взето беше създадена добра информационна среда, за да може, на практика нямаше...

Водещ: Изпратихте ги на място. Това със сигурност трябва да ви се признае и да се обърне внимание на него. Тъй като много експерти казваха в предишни годни, че това е, което липсва. Че те си ги наблюдават, ама така чакат някой да им звънне. Този път ги изпратихте на място.

Нено Димов: Наблюдението е по места. Просто сработи механизма и би трябвало така да се подхожда. Просто това е начин. Не може да покрием всички реки, не могат да се покрият всички места. Но като цяло системата с уведомлението работеше добре. Слава Богу, нямаше прелели язовири, нямаше прелели реки, с много малки изключения. Там, където видяхме, че нивото се покачва, през водноелектрическите централи се преработваше вода, за да може да се опитаме да няма...

Водещ: Отреагирахте. Добре, поздравления за това заслужавате. Да видим за въздуха обаче, как ще оправите нещата. Тъй като май ни грози тази глоба от ЕК за мръсния въздух. Похвалихте се за това, че сте създали новата система, която отговаря на някакви европйски изисквания. И какво от това, г-н Димов? Извинявайте за въпроса по такъв начин. Но поредната система, която ще измерва за пореден път замърсения въздух.

Нено Димов: Не, не. Момент. Значи, те са две различни неща. Нека да обясня. Първото е свързано с информацията, която ще получават гражданите. Знаете, че имаше много голямо желание да се получават не само средноденонощните, говоря специално за фини прахови частици, а и часовите стойности. Те вече са достъпни в онлайн пространството, може да видите във всеки един момент всяка една от станциите. Много, така, приятелски е софтуерът направен. На практика първото нещо, което направихме ’18-а г. до средата беше да се включим онлайн към Европейската агенция за околна среда и да предаваме в реално време данните. Второто, което пуснахме буквално преди седмици беше в реално време гражданите да могат да виждат тези данни. Тоест това е страната на информираността. На практика от 1 януари 2015 г. насам имате достъп до всички данни, включително часовите.

Водещ: Разбрах ви. Това не ни помага да дишаме по-чист въздух.

Нено Димов: Това е едната страна с информационната система. А що се отнася до другия въпрос, първо, за по-чистия въздух. Нека да кажа, че през последната, ‘18-а г., три общини се добавиха към предишни шест, които покриват нормите за качество на въздуха от фини прахови частици, който е единственият замърсител, който реално България има проблем. Така че ... С едно изключение на серните окиси в Гълъбово. Така че на практика мерките дават резултат. Целият Североизточен район вече е район, който покрива нормите. Естествено, остават още немалко градове. Миналата година ние отворихме един ресурс от порядъка на 111 млн. лв. към 7 общини, които могат да са бенефициент, за да подменят битово отопление. В момента на 28 миналия месец, след шестмесечни разговори с ЕК, на практика успяхме да отделим от спестявания още един ресурс около 390 млн. лв., който 11 общини ще бъдат достъпни за електрификация на градския транспорт. Към края на тази година имаме принципната договорка с комисията още 80 млн. лв. да отидат към общините, които не можаха да кандидатстват по първата програма за битовото отопление. Сега ще могат по нея. Миналата седмица в сряда по случай Деня на околната среда, световния ден, естествено не по този случай, съвпадение се получи, МС прие Програмата за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда още 100 млн. в следващите три години. Тоест, ако досега имаше мерки, сега тези мерки са обезпечени финансово с почти 700 млн. лв., което е седем пъти повече от това, което заварих преди две години като ресурс. И сега вече може да се изисква от кметовете, това, което също направих през закон, който влезе в началото на тази година, именно, ако няма реален ефект, тоест ако няма тенденция към подобряване, да има санкции. Не може да санкционирате преди да сте дали инструментите. Сега...

Водещ: А вие сигурни ли сте, че кметовете са заинтересовани, че изобщо по някакъв начин тази информация стига до хората?

Нено Димов: Като гледам интензивният начин, по който комуникират с оглед достъпа до средствата, за които говоря, явно ...

Водещ: За средствата е ясно. Те нямат нищо против средствата. Въпросът е да не се случат пак едни шуробаджанашки отношения там по места в кметствата и пак нещо да стане ...

Нено Димов: Когато става дума за електробуси, май няма шуробаджанак, който да ги произвежда или трамваи.

Водещ: Ние не сме сигурни. Добре, това от една страна. Но вероятно и парите за отоплението също трябва да създадете система за контрол и за това как точно ще бъдат разходвани.

Нено Димов: Тук по-скоро системата, понеже това е отговорност на общините, ние даваме парите, но контрол от страна на ОП Околна среда е за устойчивост. Тоест това е допълнение към онова, което в закона искаме реален ефект, реален резултат. Ако се постига реален резултат, това означава, че е сработило. Ако не се е постига, то това не дава и устойчивост. Така че санкционираният ще е кметът, кметът е този, който трябва да направи тази ...

Водещ: Но трябва да мине време, нали така? Поне две или три години, в които да се постигне някакъв резултат.

Нено Димов: Естествено. Никой не очаква резултатът да бъде в рамките на 24 часа или на една година. Но пък нека да си дадем сметка, че тези проекти ще се реализират от кметове, които ще бъдат избрани наесен, тоест те имат четиригодишен период, достатъчно дълъг, за да могат ...

Водещ: За да проследим как точно ще се справят с това. Същата е ситуацията и в София, между другото, колкото и да говорите за това, че тази система може да помага. Може да има дни за безплатен градски транспорт и т.н. Очевидно е, че цената на билетчето оказва своето влияние. И столицата се напълни със страшно много автомобили, което е логично.

Нено Димов: София и Бургас също са градове, които имат устойчиво намаляване, освен тези 9, за които говорих. Всъщност градовете, в които има най-сериозен проблем, това са Видин, това е Горна Оряховица, това е Смолян. Мисля, че в Северна България още, ще сбъркам Враца или Монтана. Но това са общо взето градовете с най-сериозен проблем.

Водещ: От къде идва проблемът там? От отоплението?

Нено Димов: Битовото отопление.

Водещ: Да, с твърдо гориво.

Нено Димов: Битовото отопление, твърдо гориво. Така че те всичките са бенефициенти още от първата, без Горна Оряховица, още от първата програма, която миналата година отворихме. Така че това би трябвало да реши до известна степен проблемите там.

Водещ: Дано. Грози ли ни глобата обаче?

Нено Димов: Не. Това, което с ЕК...

Водещ: За момента не.

Нено Димов: ... от първия ден говорим, ние правим графици, те виждат, че ние влизаме в тези графици и изпълняваме поетите ангажименти. Всъщност тяхната цел не е ние да плащаме санкции на Брюксел, а тези пари да ги инвестираме в България, за да може да решим проблема. Защото целта не е санкцията, а решаването на проблема. И до момента, до който вървим по този определен график, който естествено понякога търпи актуализации и се постигат съответните цели, Брюксел няма да ...

Водещ: Какво ви каза Брюксел за електромобилите между другото? Тъй като говорили сме с вас нееднократно в студиото, че в Румъния проблемът под някаква форма е овладян. Там се дават средства от държавата, не от ЕС, за закупуването и стимулирането, закупуването на нови и електромобили.

Нено Димов: По принцип отне много време и разговори. В края на краищата Брюксел като цяло или по-скоро експертите, с които говорихме там бяха съвсем склонни към това да се мине към електрифициране на градския транспорт. Но като цяло ние трябваше да убедим от къде са тези, защо няма да бъдат по-полезни в друго място. Тъй като когато се предадеш в средата на една оперативна програма, винаги има спестявания, най-малкото всичко минава по обществени поръчки и цените падат. Въпросът, ние трябваше да ги убедим, че това е най-ефективният начин да се използват, имайки предвид, че въздухът като цяло е съществен проблем. Самият аз го обявих за приоритет номер 1 на министерството в рамките на моя мандат. В края на краищата успяхме да свършим тази работа. Убедихме Брюксел и тези 390 + 80 млн., около 470 млн. допълнително вероятно ще бъдат факт. Тоест първите вече са факт.

Водещ: За електромобили?

Нено Димов: За електромобилна... За електромобили е рано. Тук говорим за градски транспорт.

Водещ: Да, да. Разбрах го това. Тъй като въпросът ми беше свързан с електромобилите и дали там се ...

Нено Димов: Това ще бъдат разговори със следващата оперативна програма. В рамките на тази няма да има възможност.

Водещ: Тази няма да стане.

Нено Димов: Но най-съществената част, свързана в момента с градския транспорт. Така че това е първият елемент. Той ще доведе със себе си и инфраструктура. Защото вие в момента само електромобил няма и къде да го заредите. На вас ви трябва съответната инфраструктура.

Водещ: Така е.

Нено Димов: И това между другото, което предстои да направя в края на този месец на Съвета на министрите в Люксембург, до момента с Полша имаме, така, съгласие по една моя идея – да поискам специален фонд, в който освен бюджет от ЕС, да имат принос големите производители на електромобили и големите търговци на енергия, които да направят зелени коридори в Европа, по които човек да може да преминава и зарежда електромобили, той да бъде насочен предимно към Централна и Източна Европа за помагане, включително и на домакинствата. Защото това пък от друга страна ще разшири пазара на тези, които ще участват в този фонд. Тоест те ще си изградят пазар и на енергия, и на коли. Това са около 150 – 200 млн. граждани в този район.

Водещ: Което е прекалено много. Все ми се иска повече министри да идват като вас в студиото и да казват – вече съм се разбрал с Полша и те ме подкрепят по тази тема. Чакам подкрепа и от други.

Нено Димов: Аз така направих...

Водещ: Не го виждам това сред другите министри обаче. Не го виждам.

Нено Димов: ... и тия 9 държави, които подкрепиха моята идея миналата година през есента, която лансирах за това, че една кола, която не е технически в добро състояние, не може да бъде изнасяна произволно от своята страна и да бъде бракувана в някои от страните от Централна и Източна Европа. 9 държави ме подкрепиха тогава. Сега се надявам също на подкрепа. Но така или иначе с Полша ще внесем това предложение.

Водещ: Добре. Как ще се работи в новата ЕК обаче, и не само ЕК? Ние още не знаем как ще бъде изградена тя, изобщо кой ще бъде европейският, председателя на ЕК. Очевидно ще бъде трудно. Какво очаквате вие?

Нено Димов: На първо място, ще се работи трудно в самия ЕП. Защото той е значително по-фрагментиран от предишния. Няма да има явно мнозинство, ще трябват поне четири политически партии, които да формират мнозинство, което прави значително по-трудно избора на комисия. Предполагам, че ще бъде още по-трудна работата, отколкото в този парламент, и предполагам, че, отколкото в предишния, извинете, и предполагам, че ще се направи всичко възможно статуквото, което до момента управляваше ЕС да запази своята водеща сила. Но е интересно това, което се случва в изборите, защото на практика централните, основните партии, като партията на, ЕНП, Европейската народна партия и Партията на европейските социалисти губят сериозна подкрепа, която оттича по-наляво и по-надясно. На практика, ако погледнем глобално, левите и зелените общо губят 24 места, докато десните, махам ЕНП, които са по в центъра, докато десните печелят 21 места. Тук говоря за европейските консерватори, Салвини и Брекзит, трите групи. Но в рамките на това ляво ... и вливане в зелените. Всъщност обезличаването на европейската социалистическа партия и по-скоро Партията на европейските социалисти, хората се оттеглят от тях и отиват по на ляво към ясно идеологическите леви, които са зелените. Същото се случва с ЕНП. Хората отиват към по-ясно идеологическите определени консервативни или други ...

Водещ: И въпреки това ми говорите, че статуквото ще бъде запазено и че то трябва да бъде запазано

Нено Димов: Не. Че трябва да бъде, но ще бъде направи опит. Ще бъде направен опит да се запази, защото все още тези процеси са в начален етап. Така че ... Но се вижда много ясно, че идеологически започва сериозното противопоставяне и тези, които не се ориентират в новата идеологическа система, губят.

Водещ: А виждате ли в България какви дебати се водят? За това например дали БСП да бъде реформирана или да не бъде, дали да не подкрепя ПЕС или не. Позволявам си да говоря с вас на тази тема, тъй като вие в крайна сметка правите и подобни анализи. Така че интересно е, очертахте добре тенденциите. Да видим дали партиите тук ще се справят. Как е при вас в Обединените патриоти? Питам ви, защото сте от квотата на ВМРО.

Нено Димов: Аз съм от квотата на ВМРО и в рамките на ВМРО няма никакви проблеми.

Водещ: Очаквате цял мандат. Така като гледаме изобщо не върви натам.

Нено Димов: Напротив, аз поне работата ми в правителството показва, че няма проблем и че правителството е стабилно. Що се отнася, вероятно за малката коалиция зададохте повече въпроса, виждам, че продължава една тенденция. Вижте, по време на кампанията част от малката, лидерите на малката коалиция решиха да заложат на лични нападки, на лична агресия. Това им доведе до 1% одобрение. ВМРО постави много по-сериозна цел, много по-сериозна задача и в края на краищата това доведе до почти 8, 7,5%.

Водещ: Но иска преразглеждане на коалиционното споразумение.

Нено Димов: Не, ВМРО не иска преразглеждане на коалиционното споразумение. ВМРО иска преглед на това какво се е случило от коалиционното споразумение през изминалите две години.

Водещ: Което е същото.

Нено Димов: Не, през изминалите две години.

Водещ: Да, да. Което обаче е същото. Тъй като ако се окаже, че голяма част от техните приоритети не са били, не са залегнали, не са изпълнили до момента, те ще искат приоритетно да бъдат изпълнени.

Нено Димов: Това не е преразглеждане, това е просто неща, които са договорени да бъдат изпълнени. Това не е преразглеждане. Преразглеждане означава...

Водещ: Но е повод за нови, но е повод за ново напрежение.

Нено Димов: А, не, аз не бих казал, че това е повод за ново напрежение. Всеки си прави равносметка на един етап и казва – до тук съм се справил с това, не съм извършил еди-кое си, трябва да го направя, защото е важно за мен. В края на краищата в този четиригодишен мандат аз съм поел ангажимент, свършил съм нещо, не съм свършил, това, което не съм свършил трябва да го свърша.

Водещ: Смятате ли, че ще останете единни обаче, Обединените патриоти и от тази гледна точка дали съставът на кабинета ще бъде такъв, какъвто е в момента? Тъй като ако има промяна в малката коалиция, е логично да има промяна и сред министрите, нали така?

Нено Димов: Сега, това е въпрос, който в края на краищата ще решават тримата лидери на малката коалиция и пост фактум заедно с министър-председателя и лидер на голямата коалиция. Така че да гадая в момента. Може би, ако си бях взел кристалната топка, щеше да ми е по-лесно. Не мога да отговоря на този въпрос. Но при всички положения, според мен, след тези избори, на които ГЕРБ определено спечели, и то убедително, и на които ВМРО се представи по един много добър начин, много убедителен начин, аз не виждам предпоставка за предсрочни избори.

Водещ: За предсрочни не виждате?

Нено Димов: Не.

Водещ: А за друга формула на управлението?

Нено Димов: Пак казвам, тук вече вероятно възможностите не са чак толкова много. Защото ако имаше друга формула, тя може би щеше да бъде обсъждана още преди две години. Аз, в края на краищата може би съществува, но мисля, че тази формула на управлението има своето бъдеще още две години.

Водещ: Добре. Трябва ли да има промяна, последен въпрос, в състава на МС, тоест сред вас министрите? Още, осем души си заминаха само заради Апартаментгейт. Трябва ли да продължават смените там?

Нено Димов: Това е въпрос, който министър-председателят заедно със съвета на коалицията решават. Така че всеки, който е станал министър, знае, че в някакъв момент ще престане да бъде министър.

Водещ: И вие също сте готов в зависимост от това какво решение бъде взето.

Нено Димов: Естествено. Всеки, всеки трябва да бъде готов.

Водещ: Дали има нова формула на управление? Дали ще, предполага ситуацията такава? Готов сте.

Нено Димов: Какво значи да съм готов. Нормално е. Това е съвсем естественото нещо в един момент, в който човек. Никой не се е родил министър. И предполагам, че никой не иска да умре министър.

Водещ: Благодаря ви много за този разговор. Без предсрочни избори, според министър Нено Димов.