Министерството на околната среда и водите обяви защитена местност "Залив Корал"

07 юли 2022 | 13:15

Защитена местност "Залив Корал" обяви със своя заповед министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Решението за защитената акватория е част от стратегията на екипа в министерството за опазване на морските екосистеми и е по предложение на Сдружение "Да запазим Корал".

„До 2030 г. трябва да имаме 30% защитени морски зони и 10% строго защитени морски зони като част от ангажиментите на страната ни според критериите за участие в "Коалиция за висока амбиция за природата и хората" - междуправителствена коалиция към Конвенцията за биологично разнообразие, към която България се присъедини на 2 март тази година“, каза министър Борислав Сандов. МОСВ възложи на БАН изготвянето на концепция за постигането на тези цели, работи и с неправителствения сектор, който има активно участие в опазването на природата и биоразнообразието.

В границите на защитената местност се забранява навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства. Изключения са допустими само при бедствия, извънредни ситуации, аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова в периода от 1 октомври до 1 март. Не е позволено изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове и атракциони. В границите на защитената местност не се допуска отглеждането на аквакултури, използването на дънни, тралиращи, драгиращи средства, депонирането на драгажни маси, както и изхвърлянето на отпадни води от плавателни съдове. Забранено е изхвърлянето на канализационни и отпадъчни води от сушата, нефтопродукти и други отпадъци, както и заустването на канализации.

Защитената местност “Залив Корал” е третата морска защитена територия у нас след резерват “Калиакра” (1941 г.) и защитена местност “Пясъчна банка Кокетрайс” (2001 г.). В границите на 1320 декара ще се опазват местообитания на редки представители на селдови и есетрови риби и трите вида китоподобни.

Обявяването на още три нови морски защитени територии е на етап обществено обсъждане - защитените зони „Аладжа банка“, „Емона“ и „Отманли“. Повече за трите нови зони вижте на сайта на МОСВ в линка https://www.moew.government.bg/bg/obstestveno-obsujdane-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna-publikuvano-na-01-07-2022-g/