Министър Борислав Сандов: Правителството финансира изграждането на водородни инсталации

28 април 2022 | 17:42

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и министърът на образованието и науката акад. Николай Денков  откриха водородна инсталация за отопление и учебен автоцентър в Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан” в София.

Водородната клетка е изградена по проект „Водородно училище за зелено бъдеще”, който е насочен към въвеждане на съвременни устойчиви модели за енергийна ефективност, намаляване на разходите за конвенционално гориво и значителен спад в отделяните вредни емисии. Подмяната на начина на отопление на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ се осъществява по инициатива на училището с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

На събитието присъстваха също кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Министър Сандов отбеляза, че в училища в цялата страна вече има изградени около 20 водородни инсталации, като първата внедрена е в град Червен бряг. Той очаква през следващите една-две години броят им да нарасне доста, защото тези инсталации са икономически и екологично ефективни. „Правителството е осигурило възможности за финансиране на моделна голяма водородна инсталация по Националния план за възстановяване и устойчивост. Така ще се даде и възможност за развитие на тази технология в малък и среден мащаб, за да стане тя масова и подходяща за внедряване в детски градини, училища, общински и публични сгради и от бизнеса, които да я припознаят като иновативен тип енергоизточник“, допълни министър Сандов. 

Той изтъкна, че внедряването на такъв тип отоплителни източници могат да намалят зависимостта от доставка на енергийни суровини от чужбина. „Това е част от решението за енергийна независимост на България, защото на практика през произведена в страната ни енергия оптимизираме едни процеси и намаляваме с 30% разхода на гориво, което в момента внасяме отвън. Отделно редуцираме с от 15 до 30% газовите емисии. Не на последно място е положителният екологичен и здравен ефект, защото тези сгради се намират в градска среда и всички ние дишаме въздуха, който излиза от комините им“, поясни  вицепремиерът по климатични политики.

По думите му трябва с добри примери публичните власти да показват на бизнеса ползите от водородните инсталации за намаляване на разходите и отделяне на по-малко вредни емисии. „Особено в момент на енергийна несигурност този тип процеси са изключително важни, за да ни направят по-малко зависи от външни енергоизточници, както и да подобрят енергийната ефективност  в България“, добави той.

Министър Сандов съобщи, че в момента се изгражда водородна инсталация и в инсинератора за медицински отпадъци, който е част от структурата на МОСВ.

„Темата за климатологията и за новите зелени енергии са застъпени в учебните програми, но с вицепремиера Борислав Сандов от месеци обсъждаме е, че техни експерти ще се включат в етапа на усъвършенстване на учебните програми - през май и юни. Експертите от екологията ще направят също преглед дали липсва нещо важно в учебните програми, за да бъде допълнено“, заяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков.