Министър Борислав Сандов се срещна с посланика на Нидерландия Симон ван дер Бург

07 юли 2022 | 17:05

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия Н. Пр. Симован дер Бург.

Акцент в разговорите беше поставен върху двустранното сътрудничество и възможностите за изпълнение на съвместни проекти в областта на фотоволтаичните соларни системи.

Обсъдено беше и изпълнението на плана за екологичен преход - т.нар. пакет „Подготвени за цел 55“, който цели привеждане на действащата нормативна уредба в областта на климата, енергетиката и транспорта в съответствие с амбициите за 2030 г. и 2050 г.

Министър Сандов информира посланик ван дер Бург за проектите, планирани за изпълнение от Министерството на околната среда и водите в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на страната, както и за етапа на изпълнение на Интегрирания план на Република България в областта на енергетиката и климата до 2030 г.

 Двете страни изразиха готовност за ползотворно бъдещо сътрудничество.