Министър Борислав Сандов участва в Конференция на ООН за опазването и устойчивото използване на океаните и моретата

30 юни 2022 | 13:36

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в Конференция на ООН за опазване на океаните и морската околна среда.

Събитието е в подкрепа на изпълнението на целите за устойчиво развитие и Дневен ред 2030, с акцент върху цел 14: „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“.

„Пътят към успешно изпълнение на целите за устойчиво развитите и в частност на цел 14 изисква междусекторна интеграция и съгласуваност на политиките. Днес повече от всякога трябва да работим заедно и да изградим партньорствата, необходими за преодоляване на тройната планетарна криза и за възстановяване, което опазва околната среда, океаните и морските ресурси“, отбеляза министър Сандов по време на пленарното заседание.

Той подчерта, че за правителството на България, като страна от Черноморския регион, един от приоритетите е устойчивото развитие на крайбрежието. Специално внимание се отделя на синьото икономическо развитие с фокус върху сектори, зависещи от качеството на морската вода и екосистемите, като рибарството, аквакултурите и туризма.

Вицепремиерът отбеляза усилията на правителството по пътя към зелена трансформация, които ще допринесат за напредъка на страната по 17-те Цели за устойчиво развитие. Той представи мерките, заложени в Плана на България за възстановяване и устойчивост, които имат пряка взаимовръзка с постигането на цел 14 „Живот под водата“ и нейните подцели за опазване на морската околна среда.

По покана на домакините на конференцията – правителството на Португалия и правителството на Кения – министър Сандов ще бъде съпредседател на Интерактивен диалог на тема „Инструментализиране на взаимовръзките между цел 14 и другите цели за устойчиво развитие за изпълнението на Дневен ред 2030“. Сесията ще се проведе от 12:00 ч. на 1 юли 2022 г., като ще може да бъде гледана в реално време на https://media.un.org/en/webtv