Министър Чакъров: ОП „Околна среда” е сериозна антикризисна мярка в действие

01 април 2009 | 11:52

Оперативната програма /ОП/ „Околна среда” е сериозна антикризисна мярка в действие, каза днес министър Джевдет Чакъров по време на церемонията за първа копка по проект за изграждане на главен колектор и канализация в Каварна, финансиран от Оперативната програма „Околна среда”. Вече се извършват авансови плащания по проектите, за които има сключени договори и парите постъпват в бюджетите на общините. Каварна е една от тези общини, които вече са получили авансови плащания.
Проектът в Каварна е един от 34-ти проекта за изграждане на водна инфраструктура със средства от ОПОС, одобрени след първото набиране на проекти. По първата приоритетна ос „води” вече има подадени 54 проекта за строителство в населени места с над 10 000 еквивалент жители и други над 150 за населени места с население от 2000 до 10 000 жители. Те в момента се оценяват.
Очакваме положителен отговор от ЕК да продължи сключването на договори за изграждане на водна инфраструктура след като миналата седмица беше намерен механизъм за подобряване на управлението във водния сектор у нас, каза министър Чакъров. По този начин ще бъдат придвижени всички тези проекти, които получат положителна оценка, допълни той. Министърът припомни, че проектите са изработени така, както са възложени от общините и след това техните технически параметри и финансови разчети са оценени от експертни съвети и за това според него са неоправдани съмненията за „раздуване” на финансовата им рамка.
Министър Чакъров съобщи още, че се подготвя стартирането на строителството на оставащите за доизграждане 21 регионални системи за управление на отпадъците, сред които е и интегрираната система за отпадъци на София.