Министър Чакъров ще даде в понеделник старт на два проекта за изграждане на водна инфраструктура във Варна и Белослав

10 април 2009 | 11:51

Министър Джевдет Чакъров ще даде в понеделник, 13 април, старт на изпълнението на два проекта за изграждане на водна инфраструктура във Варна и Белослав.
Във Варна министърът ще направи символична първа копка по проект за изграждане на помпена станция и напорен тръбопровод под Варненското езеро с цел пречистване на отпадъчните води, финансиран от предприсъединителната програма ИСПА. Договорът за строителството беше подписан през януари миналата година с гръцката фирма „Сфелинос”. Той е на стойност 6 184 553 евро. Крайният срок за завършване на обекта е август 2009 година. Строителният надзор се осъществява от българо-датския консорциум „БТ Инженеринг-НИРАС”.
В Белослав ще започне изграждането на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води, финансиран от Оперативната програма „Околна среда”. Общата стойност на проекта е 21 675 494 лева, от които 21 127 709 лева се осигуряват от ОП „Околна среда” – 16 902 168 лева от Кохезионния фонд и 4 225 541 лева – национално съфинансиране.
Първата копка в Белослав ще е на 13 април от 10,30 часа, а във Варна – същия ден в 14,00 часа.