Министър Димитров извърши проверка на част от енергийните и напоителни язовири

26 април 2021 | 16:41

В събота и неделя, министърът на околната среда и водите Емил Димитров извърши проверка на част от енергийните и напоителни язовири. Инспекцията включваше яз. „Розов Кладенец“, яз.„Овчарица“, яз. „Бял Кладенец“ и язовирите „Малко Шарково“ и „Огняново“, които се използват за напояване, както и  "ТЕЦ Марица изток 2".
В яз. „Жребчево“ има резервирано достатъчно количество вода за яз. "Овчарица", който съгласно разрешението може да ползва 24 млн. куб. на година.
В останалите язовири нивата на водите ползвани за енергийни нужни са обезпечени до края на 2021 г.
Проверките продължават. За установените до този момент проблеми са разпоредени допълнителни проверки.