Министър Димитров проверява реките Струма и Места

21 април 2021 | 16:00

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров проверява реките Струма и Места в близост до границата с Гърция с участието на експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград. Инспекциите  са за нивата на реките и проводимостта на  речните корита във връзка с очакваното снеготопене и обилните дъждове през последни дни.

На река Струма в близост до ГКПП „Кулата“ комисията констатира, че има изсечени дървета, но дървесина, клони и храсти са оставени в непосредствена близост до реката, има налични и в самата река. Установени са острови в реката като БДЗБР ще направи предписание за почистване на речното корито.

Предстои проверка на река Места за количествата вода, почистването на коритото и незаконен добив на инертни материали.

Припомняме, че онзи ден беше извършена инспекция на реките, вливащи се в територията на Турция, и беше направено работно посещение в град Одрин, на което беше  постигната договореност за ранно предупреждение при високи води по реките Тунджа, Арда и Марица.