Министър Димов: Нужни са спешни решения за намаляване на замърсяването на въздуха

05 февруари 2018 | 16:15

„Качеството на въздуха е качество на живота. Въздухът не признава държавни граници, нито работно време. Затова искам да мислим за задачите на днешния форум като за спешни задачи.“ Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на 21-вия Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха, който се провежда днес и утре в София.

Обикновено подхождаме стратегически и планираме дългосрочно, когато става дума за околната среда, но за здравето на 500 милиона европейци това не е достатъчно и трябва да действаме, обърна се министър Димов към участниците във Форума. „Поставям проблема пред вас днес, а резултатите от форума ще представя на своите колеги министрите на околната среда от ЕС на неформалния съвет през април“, добави той.

В 21-вия Европейски форум по екоиновации  участват политици, дипломати, експерти и учени от ЕС, от страните от Западните Балкани, от Източното партньорство,  от Черноморския регион. „Това ни дава решимост да търсим работещите решения, задължава ни да ги намерим. Тук е мястото да благодаря на Европейската комисия за силната подкрепа за този приоритет и да споделя увереността си, че задно ще допринесем за истински европейски подход по темата и да припомня девиза на Българското председателство „Съединението прави силата“, посочи Димов.

Министърът отбеляза, че екоиновациите са важни за преодоляване на проблемите с качеството на въздуха, защото осигуряват по-чисти технологии и нови бизнес и  управленски модели, базирани на научни знания. Ролята и отговорността на науката е особено голяма, каза той, и малко са сферите, в които наука и политика се допират толкова близо, колкото в решенията за околната среда. „За да бъде една политика адекватна, тя трябва да се опира на достоверни научни данни, които балансират и обществените интереси“, така министър Димов обясни защо наскоро бе учреден научен съвет  към министъра. „Трудно се постига консенсус, при който всички страни са доволни, особено по отношение на околната среда, но сме длъжни да търсим онзи разумен баланс, който прави решенията приемливи като социална цена за бизнеса, местните общности и най-вече за отделния човек.  Само така можем да разчитаме на трайни и устойчиви решения. Трябва да поставяме човека в центъра на всяка политика и човешкото здраве на първо място”, категоричен беше министърът.  Според него управлявани по умен начин, екоиновациите могат да доведат до по-пълноценно използване на ресурсите, до по-ефективни производства, до разработване на нови материали, стоки и услуги. Това прави икономиката по-конкурентна и високотехнологична,  отваря нови пазарни ниши и осигурява по-висока заетост.

Проучванията в България показват, че битовото отопление с твърдо гориво от домакинствата е основният замърсител с фини прахови частици, посочи министър Димов. Според него много е трудно да се контролира кой какво гори в собствения си дом. „За да се справим с това  предизвикателство, освен институционални мерки, имаме нужда от обществена подкрепа и промяна на съзнанието. Мерките трябва да са насочени към регламентиране и контрол на съдържанието на горивата и към висок качествен стандарт на използваните горивни инсталации. Разчитаме на екоиновациите за спешните решения и на тези днешни проблеми, но и за стратегическата цел за изцяло чисто отопление на бъдещето“, посочи министърът на околната среда.

Той вижда решението в създаване на иновативна инфраструктура – клъстери, технологични паркове и бизнес инкубатори, в които науката среща бизнеса, в подпомагане на малките и средни предприятия и особено стартиращите, по отношение да достъпа им до финансиране, в насърчаване на инвестициите в иновативни решения. Министър Димов посочи, че продължава усилието за по-добро координиране и синергия между финансовите инструменти на ЕС и националните механизми за подкрепа на екоиновациите. Важни за обществената ангажираност към темата са програмите за обучение в „зелени умения“, изтъкна Димов.

Екоиновациите заемат важно място в националната политика на България. Предвижда се средства от фондовете на ЕС да се насочат за внедряване на екоиновации в областта на възобновяемите енергийни източници и горивните системи за превозни средства, решения, пряко свързани с качеството на въздуха. Целенасочената подкрепа за екоиновации се осигурява и от Националния иновационен фонд. Сериозни усилия се полагат за „зелена“ мобилност в масовия градски транспорт. „Днес много от вас пътуваха дотук с някои от модерните електробуси на София“, отбеляза министър Димов.

Преди седмица беше договорено свързването на прецизните измервателни станции за качеството на въздуха на ИАОС с гражданската мрежа airbg.info в обща платформа. Учените ще създадат алгоритмите за достоверна интерпретация на данните и гражданите трябва да са убедени, че политиките са в тяхна непосредствена полза – за здравето им и за възможностите за икономическо развитие.

България ще бъде активна в законодателните и политически инициативи, които подкрепят иновативните решения в областта на качеството на атмосферния въздух и ще търси най-добри практики за намаляване на вредните емисии. Като ротационно председателство на Съвета на ЕС в следващите месеци у нас ще се работи по тази актуална тема и в името всички европейци.

ЕС иска да зададе по-амбициозни цели за емисиите за CO2 за превозните средства. Да се обърне внимание на транспортната инфраструктура и да се насърчава електрификацията. Искаме да работим за умна мобилност. Но не бихме могли да успеем без сътрудничеството между правителството, гражданите, бизнеса в посока на прилагане на иновативните решения. Тези решения вече са факт, те трябва да бъдат възприети и приложени в Европа, посочи в изказването си пред Форума директорът на Генералната дирекция по околна среда на ЕК Даниел Кайеха Креспо.

Във видео обръщение към участниците във форума еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела каза: „Където и да живеете почти е сигурно, че замърсяването на въздуха е проблем. Това не е проблем за България или Европа, това е глобален проблем. Всяка година в Европа умират 400 000 души заради лошото качество на въздуха. Трябва всички заедно да работим на всички нива, за да осигурим по-чист въздух на гражданите“.

„Няма универсални решения, но има такива, които могат да бъдат споделени и изпълнявани. Има необходимост от интегриран подход. В България беше направено много за подобряване на качеството на въздуха. Има конкретни примери за предприети мерки, но трябва още много работа и усилия. Хората искат решения“, каза председателят на комисията по околната среда и водите в 44-ото НС Ивелина Василева.  Тя изрази готовност българският парламент да приеме бързо законодателни решения, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха.

В Европейски форум по екоиновации участва и българският евродепутат Искра Михайлова, която от името на Европарламента подчерта сериозността на проблема и заяви, че заедно трябва да се търсят работещи решения.

Преди форума министър Димов и г-н Кайеха разгледаха изложение, на което бяха демонстрирани иновативни технологии, свързани с чистотата на въздуха.

Изложителите по време на форума са: Програма LIFE, Проект PREPARE и план за качество на въздуха, AID (Интелигентна защита от замърсяване на въздуха), АГНОН ЕООД (Печките на дърва изградени на принципа на нагревателя на ракетните маси), Велосипеди Eljoy, Exeron България (Най-модерната OFF-GRID система), Experts Ltd (Иновационна машина за почистване на филтри за фини прахови частици), Решения SOLVair,  Shell, ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД (Зареждаща станции за електрически автомобили), Vaisala Oyj, КЦМ, NanoBoost Ltd.