Министър Димов подписва договор за изграждане на инсталации за обработка на отпадъци

10 ноември 2017 | 15:09

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Сандански Кирил Котев ще подпишат договор за проектиране и изграждане на две  инсталации за обработка  на отпадъци. Едната ще е за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, другата – за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Съоръженията ще обслужват общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Сандански, Кресна и Струмяни. Общият размер на инвестицията е над 9,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на над 7 млн. лв. е осигурена от ОП „Околна среда 2014-2020“.

Подписването е на 13 ноември 2017 г., понеделник, от 12 часа в зала „Министър“ в МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 22.