Министър Димов участва във форум на тема „Екообразование, екоинтелигентност, екопромяна“

18 юни 2019 | 17:05

Министърът на околната среда и водите Нено Димов взе участие в 10-ия юбилеен зелен форум на сп. „Мениджър“. Дискусията на тазгодишното издание беше на тема „Екообразование, екоинтелигентност, екопромяна“. Участие във форума взеха кметът Столична община Йорданка Фандъкова, заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева и Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа.  

„Образованието е приоритет, който трябва да се основава на устойчива ценностна система, а не на кампанийност“, посочи министър Нено Димов. По думите му образованието на първо място дава знания и създава умения, които трябва да бъдат подпомагани и развивани, но най-съществено е, че формира ценности. „Няма на какво да научим младите хора, преди да сме наясно на какво сме научили себе си. Училището и университетът са важен елемент, но образованието започва с раждането и средата, която ни заобикаля, продължава до последния ни ден и именно така се формира нашата ценностна система“, отбеляза той.

На въпрос за целите, които си поставя през следващите 10 години, министър Нено Димов си пожела в едно по-далечно бъдеще да няма форуми за проблемите в екологията. „Това ще означава, че екологията е станала начин на живот“, посочи той. Според него промяната трябва да започне от всеки от нас, от добрия родителски пример и едва след това ще можем да изискваме от другите, включително и от училището да създава устойчива ценностна система по отношение опазването на околната среда.

В изказването си кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза доброто сътрудничество с МОСВ в борбата с мръсния въздух в столичния град.