Министър Карамфилова: Приоритет ще е работата по наказателните процедури срещу България

15 август 2022 | 17:58

 

Сред основните ни приоритети е стартирането на спешни мерки по наказателните процедури в областта на околната среда, които има срещу България. Към момента те са 16 броя и са в различен етап.

Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, която заедно със своите заместници- Ренета Колева и Петър Димитров, представи приоритетите, по които ще работи екипът на МОСВ.

Министърът посочи, че в съда на ЕС са две наказателни процедури - за обявяване на защитени зони и за определяне на специфични мерки за опазване, както и за превишени стойности на фини прахови частици.

Министър Карамфилова подчерта, че най-сложната ситуация е със закриването на общински депа за неопасни отпадъци, стартирала през 2012 г.

„За 8 депа – Бяла, Перник, Велинград, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали все още предстои много работа. Срокът е 30 септември остават 45 дни, мисията е почти невъзможна, но мисля, че с общи усилия можем да придвижим нещата напред“, обясни министърът.

Тя добави, че заради дългогодишното забавяне, санкции със сигурност ще има, но екипът на МОСВ ще работи, за да докаже, че мерки се предприемат, което да доведе до намаляване на стойността на санкциите.

Министърът на околната среда и водите припомни, че през 2021 г. ЕК образува дело срещу България за неспазването на нормите за фини прахови частици, а процедурата стартира още през 2010 г.

„На 21 септември тази година България трябва да се яви на т.нар. “устно състезание”, за да докаже страната ни дали предприетите мерки дават резултат“, каза още тя.

Министър Карамфилова посочи, че по наказателната процедура за превишение на нивата на серен диоксид на този етап няма санкции за България, но е възможно налагането на такива:

 „Ние сме единствената държава в ЕС, която не може да постигне нормите.  Процедурата е започнала още през 2009 г. , а през тази година ЕК излезе с решение, че страната ни не спазва нормите. Единствена възможност пред нас е преустановяване на нарушенията и запазване на трайна положителна тенденция. Трябва да докладваме на ЕК до 15 септември“, допълни тя. Разпореден е засилен превантивен контрол и координация между структурите на МОСВ.

Предстоят срещи с операторите на големите горивни инсталации, на която те да представят плановете си за действия. „За нас нормата на закона е ясна. Необходимо е изпълнението на задълженията, които са по екологичното законодателство и вменени в условията на комплексните разрешителни“, каза министър Карамфилова.

По отношение на  казуса с автомагистрала „Струма“,  министър  Карамфилова информира, че определянето на зоново-специфични, природозащитни цели за двете защитени зони от екологична гледна точка, са от основно значение. Те ще бъдат във висока степен определящи за изхода и развитието на проекта и допълни, че в момента на сайта на МОСВ за обществено обсъждане са качени разработените цели за двете зони,  а по тях са получени десетки становища. Тя допълни, че възможно най-скоро трябва да се пристъпи към одобряването им.

„Нашата задача в рамките на този служебен кабинет, е да можем да начертаем ясен и конкретен, устойчив във времето план за действие, каквито са и очакванията на ЕК за предприемане на конкретни стъпки и представяне на график“, добави тя.

МОСВ е бенефициент по 3 инвестиционни проекта в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Два са свързани с дейности на Национална служба за защита на природата, третият е за цифровизация и комплексно управление и ефективно използване на водите. Абсолютната стойност на проектите надхвърля 200 млн. лева. Няколко са ключовите предизвикателства, едното е законодателна реформа за изграждане на структурите за управление на Националната екологична мрежа, като това трябва да стане чрез изменение на Закона за биологичното разнообразие. Амбицията на МОСВ в момента е да се направи оценка на въздействието и финансова обосновка за Проекта за изменение на Закона за биологичното разнообразие и да се проведат съгласувателните процедури. Другите предизвикателства са свързани с чисто оперативни дейности, трябва да се създадат екипи за управление на проектите, но за законодателната реформата срокът е третото тримесечие на 2022 г.

„Ще работим за подобряване на комуникацията с ведомствата, включително местната власт и с колегите от регионалните структури на МОСВ, които са на места. В Министерството има знаещи, можещи хора, които са отдали живота и работата си на тази мисия. Дошло е време с общи усилия да се покаже тази експертиза, за да може да се върне вярата и доверието в министерството“, каза още министърът.

Министър Карамфилова обясни, че фокусът ще е насочен към превантивната дейност. „Работата трябва да преминава при прозрачни условия, които да са съобразени със заложените законови рамки“, добави тя.