Министър Карамфилова свиква спешна среща заради инвестиционното предложение за находище „Върбовка“

21 ноември 2022 | 13:15

Във връзка с големия обществен интерес и изразените възражения, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова свиква спешна среща относно инвестиционното предложение: „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“ с възложител „Петрургия“ ЕООД.

На срещата, свикана от ръководството на министерството, ще присъстват експерти от ведомството и представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите- Велико Търново.