Министър Карамфилова участва в заседание на Комитета по екологична политика на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие

25 май 2023 | 18:18

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова участва в закрито заседание на Комитета по екологична политика на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Тя представи политиките и приоритетите на България в областта на интегрираното управление на водите, опазването на чистотата на атмосферния въздух, изменението на климата, управление на крайбрежните зони, опазването и възстановяването на екосистемите и биологичното разнообразие, както и устойчивото развитие на секторите енергетика, транспорт и туризъм.

Това е първото за България изслушване в рамките на техническите прегледи за присъединяването на страната към Организацията на икономическо сътрудничество и развитие.

Предстои от държавите членки на ОИСР да бъде направена оценка на националното законодателство, политики и практики за съответствието им към общо 33 правни инструмента и 16 основни принципа на организацията.