Министър Костова отменя решението си за екооценката на Плана за управление на НП „Пирин“

06 март 2017 | 17:15

С оглед обществения отзвук от Решение № ЕО-1/01. 03. 2017 г., министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова отменя решението си за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

МОСВ ще разпореди да бъде извършена екологична оценка на проекта за актуализация на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г.