Министър Личев обяви за защитено вековно дърво на 300 години

12 юли 2021 | 13:08

Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде заповед, с която обявява за защитено вековно дърво на 300 години в землището на село Главановци, община Трън. Дървото е от вида цер – Qersus cerris, и е с височина 22 метра, обиколка на ствола 3,90 метра.

Със заповедта се забранява изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стеблото и всякакви други дейности, които могат да доведат до унищожаването или увреждането на вековното дърво. Според Закона за биологичното разнообразие то се вписва в регистъра. РИОСВ – София трябва да го обозначи.