Министър Личев отговори на въпроси на народни представители за управлението на отпадъците

26 август 2021 | 12:55

Народното събрание изслуша вчера министъра на околната среда и водите Асен Личев за вноса, съхранението и оползотворяването на битови и опасни отпадъци, както и за справяне с проблема с незаконните сметища.

Министерският съвет ще приеме следващата седмица решение, с което се забранява вносът на отпадъци с код 191212, съобщи министърът. „Парадоксално е, че един директор, един заместник-министър и един чиновник разрешават вноса, като дават нотификации, но по закон и според регламента няма възможност министърът да забрани този внос“, допълни той.

Предложението е на основание Закона за управление на отпадъците и във връзка с изпълнение на специфичните мерки за управление на отпадъци, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Отпадъци с този код са неопасни. В повечето случаи са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци.

Министър Личев посочи, че към момента 43 общински депа не са закрити, предстои наказателна процедура. По думите на Личев годишно генерираме около 3 милиона тона битови отпадъци, като около 1 милион от тях са отпадъци със смесен характер и общините имат проблем със съхранението им. „Наказателната процедура за отпадъците ще е по-солена от тази за въздуха“, предупреди той.

Асен Личев посочи, че когато Турция е спряла 11 камиона с отпадъци на границата с България, той е поискал да забрани вноса от Турция, но се е оказало, че няма такова законово основание. Министърът припомни, че правителството прие Националния план за управление на отпадъците, който дава юридически основания да се предприемат мерки с решение на МС срещу вноса на смесените отпадъци, защото те не стават за безопасно горене, а само за депониране.