Министър Нона Караджова ще открие конференция „Предизвикателствата от промените в климата: Европейска схема за търговия с емисии”

28 септември 2009 | 10:44

Министър Нона Караджова ще открие конференцията „Предизвикателствата от промените в климата: Европейска схема за търговия с емисии” на 29 септември 2009 г., вторник, от 10,00 часа в хотел Шератон.
Организатори са вестник "Капитал" и списание "Бизнес & Екология". Събитието е с регионален характер и се провежда с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ и под егидата на Министерство на околната среда и водите.
Целта на срещата е да инициира активна дискусия по проблемите, предизвикани от промените в климата, възможностите за тяхното решаване, европейските регулации в тази област и какви предизвикателства и възможности създават те за индустриалните и енергийните компании в България.
Основни теми:
• Устойчиво икономическо развитие и приспособяване към климатичните промени в Югоизточна Европа
• Югоизточна Европа в общоевропейската схема за търговия с емисии
• Практически аспекти на търговията с емисии

МОСВ ще бъде представено в първи дискусионен панел /10,15 – 11,45 часа/ с презентация на тема: „Какво е участието на България в областта на търговията с емисии до 2012 г., както и в следващата, трета фаза в сравнение със съседните страни”.
За участие в конференцията са поканени представители на Европейската комисия, Секретариата на Енергийната общност, ЕБВР, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Европейската климатична фондация, мениджъри на водещите енергийни и индустриални компании, изпълнителни директори на предприятия от водещите индустрии, чужди инвеститори, консултанти.