Министър Петър Димитров инспектира за втори път в рамките на месец почистването на нерегламентирани замърсявания в област Монтана

17 май 2024 | 17:03

За втори път в рамките на месец министърът на околната среда и водите Петър Димитров беше на проверка в област Монтана, назначена в отговор на многобройни сигнали за нерегламентирани замърсявания. Проверката се проведе заедно с народния представител Петър Петров, заместник-кметът на Община Монтана и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Монтана.

Министър Димитров инспектира как се спазва предписанието, дадено от РИОСВ – Монтана на кмета на община Монтана да упражни контрол за почистване на установените при предходната проверка от 30 април т.г. терени с нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които се намират в общински имоти.

При проверката е констатирано, че два от терените в общински имоти са изцяло почистени. Единият е в землището на с. Студено Буче, където Община Монтана е спазила и поетия ангажимент да монтира видеокамери на възможни места за проследяване на незаконни действия за извозване на отпадъци в природата. Другият почистен терен е полигон за подготовка на водачи на МПС в землището на град Монтана. Даденото предписание за почистване на още един, трети терен в общински имот се изпълнява, като крайният срок за приключване на дейностите и предоставяне на информация в РИОСВ – Монтана е 23 май т.г.

На собствениците на частни имоти в областта, в които са установени непочистени терени, от Община Монтана вече са дадени предписания за почистването им и за предприемане на административно-наказателни мерки. От своя страна РИОСВ – Монтана  вече е сигнализирала прокуратурата за разследване на извършените нарушения.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, за неизпълнение на предписание на физическите лица се налага глоба в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица - имуществена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв.

По време на днешния обход са открити още няколко „нововъзникнали“ нерегламентирани замърсявания на терени, непосочени в постъпилите сигнали, за които екоинспекцията е направила нови предписания на общината да упражни контрол за установяване на действителните извършители на нарушенията, почистване от нерегламентирано изхвърлените отпадъци и предприемане на административно-наказателни мерки.

В рамките на проверката е установен и затлачен ръкав на река Огоста с нарушена проводимост, за което предстои проверка от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, назначена днес по разпореждане на министър Петър Димитров.