Министър Сандов участва в неформалната среща в Прага на министрите по околна среда на ЕС

13 юли 2022 | 17:42

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов участва в традиционната за всяко ротационно председателство на Съвета на ЕС неформална среща на министрите по околна среда, която се провежда в Прага на 13 и 14 юли 2022 г.

В рамките на първия ден от срещата министрите обмениха мнения относно предстоящата в края на годината в Монреал, Канада, 15-а среща на Конференцията на страните към Конвенцията за биологичното разнообразие. Министър Сандов изрази подкрепа за разработването на амбициозна Глобална рамка за биоразнообразието след 2020 г., която да постигне трансформационна промяна в опазването и възстановяването на биоразнообразието в световен мащаб.

Министрите обсъдиха и екологичното въздействие на войната в Украйна. Наред с цивилните жертви и разрушенията, военните действия в Украйна имат тежки последици за околната среда не само в страната, но и в големи части от Източна Европа, като някои от тях ще продължат години и дори десетилетия след приключването на войната. „Всички ние като членове на Европейския съюз и част от демократичната свят сме призвани да реагираме по подходящ начин на тази ситуация и да осигурим адекватни решения предвид опасността от сериозни и дългосрочни екологични последствия за региона. Следвоенният период е шанс за Украйна да развива и утвърждава модел за възстановяване в границите на природния потенциал, който да гарантира здрави и устойчиви екосистеми, нулево замърсяване на околната среда, постигане на климатична неутралност и адекватна адаптация към изменението на климата“, изтъкна министър Сандов.

Първият ден на Неформалната среща завърши с дискусия по темата за адаптацията към изменението на климата. В изказването си заместник министър-председателят по климатични политики подчерта ролята на природосъобразните решения за намаляване на рисковете и въздействията от изменението на климата на социално, екологично и икономическо ниво и ги посочи като устойчива алтернатива за дългосрочен икономически растеж и развитие. Министър Сандов изтъкна колко е важно адаптацията, основана на природни решения, да се превърне в нов начин на мислене и по този начин да създаде и една различна реалност в света.