Министър Василева: Даваме 169 млн. лв. на общините за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци

02 ноември 2016 | 15:48

118 общини от 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците ще получат 169 млн. лв. от Оперативна програма “Околна среда" за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  на откриването на новото регионално депо на Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

„Този проект е свързан пряко с чистотата на района. Инвестицията е в здравето на хората. 12,8 млн. лв. бяха вложени в това 19-о поред депо, изградено с пари по Оперативна програма „Околна среда", посочи министър Василева.

Тя отбеляза, че обектът е бил на косъм да бъде обявен за нефункционален и благодари на кмета на Разлог и колегите от оперативната програма и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, че с общи усилия са спасили проекта. Той беше довършен с 3,6 млн. лв. от събраните в ПУДООС екотакси и глоби.

Премиерът Бойко Борисов поздрави жителите на четирите общини с новата придобивка. „Довчера хвърляхте боклука в деретата. Сега виждате как е направено. Старото депо ще го рекултивираме“, обеща министър-председателят.

РСУО-Разлог ще обслужва 54 381 жители. Изградена е клетка 1 с общ капацитет 50 601 тона, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, клетка за временно съхранение на земни маси и пречиствателно съоръжение.

В сегашния програмен период МОСВ работи за надграждане на зелените системи. Целта на новата процедура за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране е да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 21 април 2017 г., а срокът за изпълнение на проектите е общо 35 месеца от сключването на договора, като инсталациите трябва да бъдат въведени в експлоатация до 30-ия месец. Очаква се проектите да допринесат за намаляване на депонираните битови отпадъци  с 12,27%  спрямо нивата от 2012 г. До момента по ОПОС са изградени 11 инсталации за компостиране, които са в рамките на новите регионални депа.