Министър Юлиян Попов се срещна с посланика на Словения

25 септември 2023 | 16:14

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов проведе днес среща с нейно превъзходителство Наташа Бергел, посланик на Република Словения. 

Обсъдени бяха възможностите за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в областта на предотвратяване на риска от наводнения и изграждането на инфраструктура, в това число и енергийна, която интегрира опазването на околната среда.

България и Словения участват активно при формирането на  енергийната политика на ЕС, в която енергийната сигурност е основен приоритет. Министър Попов информира госта си, че страната ни работи върху преодоляването на рисковете пред сигурността чрез разнообразяване на енергийните ресурси по техните видове, източници, доставчици, маршрути, укрепване на енергийната инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност, устойчиво използване на ВЕИ, активно енергийно сътрудничество и развитие на водородна икономика.

Двете страни са част от инициативата Партньорство за Трансантлантическо енергийно и климатично сътрудничество (P-TECC), целта на която е да подпомагне страните от Централна и Източна Европа в подобряването на енергийната сигурност. Министър Попов информира г-жа Бергел за подготовката на страната ни в предстоящата среща на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 28), която ще се проведе в Дубай, ОАЕ, в периода 30 ноември-12 декември 2023 г., и покани словенската страна при интерес да се включи в събитията, организирани в българския павилион.  

Министър Попов информира посланик Бергел за работата на МОСВ по предотвратяването и  намаляването на рисковете, свързани с наводненията. Двамата се съгласиха, че могат да организират обмен на опит по тази тема, тъй като през последната година и  двете страни претърпяха загуби и щети, причинени от наводнения.