Министърът на околната среда и водите въведе правила за възлагане на научни консултации по реда на Механизма за възлагане и изпълнение на научни консултации от БАН

22 март 2023 | 10:57

 

Министърът на околната среда и водите въведе правила в Министерството на околната среда и водите за възлагане на научни консултации по реда на Механизма за възлагане и изпълнение на научни консултации от БАН, създаден с постановление на Министерския съвет от януари, 2020 г. С него се осигурява научна експертиза за всеки един от органите на изпълнителната власт по въпроси от значителна важност при формирането на секторни и държавни политики, както и при транспониране на европейски директиви. Независимата научна експертиза е необходима и за привеждане в съответствие на други европейски препоръки или документи.

Новите правила създават точни и ясни процедури при възлагането на дейности с подобен предмет, като целта е да бъде предотвратено избягването на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Настоящите промени бяха инициирани след проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция на договори, сключвани в рамките на последния редовен кабинет с Българската академия на науката без възлагане на обществени поръчки. Сключените споразумения с БАН бяха предмет на проверка от вътрешния одит на Министерството, който препоръча изготвяне на Вътрешни правила.