Мобилна станция на Регионална лаборатория – Пловдив ще измерва качеството на въздуха в с. Богомилово, заради дименето на депото за неопасни отпадъци „Мандра баир”

27 февруари 2008 | 11:37


Мобилната станция на Регионална лаборатория - Пловдив ще бъде разположена в с. Богомилово по искане на РИОСВ – Стара Загора. Станцията ще извършва 24 – часови измервания на качеството на въздуха в региона, заради димене на депото за неопасни отпадъци „Мандра баир”.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха днес последваща контролна проверка на депото за неопасни отпадъци в местността „Мандра баир” в землищата на селата Християново и Богомилово, общ. Стара Загора.
На място бе констатирано, че е потушено дименето на част от южния склон на втория участък на депото, на площ от около 5 дка. Експертите установиха, че операторът на депото изпълнява даденото предписание от 26 февруари 2008 г. за продължаване на дейностите по запръстяване и оросяване с цел окончателното потушаване на дименето.
Вчера в РИОСВ – Стара Загора постъпи сигнал от жители на село Еленино за замърсяване на атмосферния въздух в селото, в резултат на димене на депото „Мандра баир”.