Мобилната станция на ИАОС започна измервания в западните части на Русе

08 февруари 2022 | 17:00

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) започна измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе. Станцията е разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе и  ще продължи работа в рамките на 13 денонощия. Мястото е определено въз основа на постъпилите сигнали за неприятни миризми с произход Западна промишлена зона.

МАС ще следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, но е допълнително оборудвана с анализатор за органични съединения – бензен, толуен и ксилен. 

Тези измервания са първите за тази година и те ще са показателни за зимния сезон. До края на настоящата година ще бъдат проведени още три измервания в същия район.