Моментните стойности не показват влошаване качеството на въздуха над Русе от пожара на територията на съседна Румъния

22 март 2022 | 15:26

Към момента няма влошаване качеството на атмосферния въздух (КАВ) вследствие на възникналия инцидент на територията на гр. Гюргево в съседната Република Румъния днес. Моментните стойности на следените атмосферни замърсители в периода 13:00-14:00 часа не показват отклонения от нормалните за сезона стойности.

Гъсти облаци дим са забелязани днес към 12:50 часа в западните части на гр. Гюргево. Сигнализиран е областният управител на област Русе. По получена в Областна администрация информация, вследствие на горящи  в близост стърнища се е запалила изолация на тръбопроводи на топлофициращото дружество в Гюргево. Силният североизточен вятър в момента на инцидента е предизвикал разпалване, но димните газове не са достигнали до територията на гр. Русе.

Наличието на силен вятър предпоставя по-добро разсейване на отделящите се димни газове. Екоинспекцията следи данните за КАВ и овладяването на инцидента.