МОСВ е основен партньор на доброволческата кампания „Да изчистим България заедно“

15 септември 2023 | 15:24

За поредна година Министерството на околната среда и водите е основен партньор на инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“. Мащабната доброволческа кампанията ще се проведе на 16 септември (събота) под надслов „Готови сме“ и в подкрепа на каузите на най-голямото гражданско движение в света „Let’s Do It World” за обществена чувствителност към опазването на околната среда.

С финансовата подкрепа на МОСВ от  близо 68 500 лв. чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са осигурени 40 хил. чувала и 40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба. На областните управи са раздадени над 2 800 ваучера за гориво за транспортиране на събраните отпадъци.

Отпадъците, събрани в рамките на кампанията, ще се депонират на регионалните системи за управление на отпадъците. Със съдействието на МОСВ общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци по време на провеждането на кампанията.

В деня на почистването експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите на територията на цялата страна ще обработват информацията за събраните отпадъци. Данните ще послужат за обобщаване и отчитане на дейностите по почистване в рамките на националната кампания.

На територията на страната служители от всички регионални поделения на МОСВ - петнайсетте регионални инспекции по околната среда и водите, трите национални парка и четирите басейнови дирекции, ще се включват в почистването.

Инициативата в София - за почистване на Ловен парк събира заедно екипи от министерството и структурите му - ПУДООС, Изпълнителната агенция по околна среда, Националния доверителен екофонд, Националния институт по метеорология и хидрология и Регионалната инспекция по околната среда и водите – София.