МОСВ е съорганизатор на научната конференция „Физика, химия и биология на водата”

18 октомври 2018 | 10:17

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в XIII-ата Международна научна конференция „Физика, химия и биология на водата” (XIII International Science Conference „Physics, Chemistry and Biology of Water”). Престижният форум, на който МОСВ е съорганизатор се провежда от днес до 21 октомври в София. Основател и председател на конференцията е професорът от Вашингтонския университет Джералд Полак, а в нея участва и Нобеловият лауреат проф. Люк Монтание, откривател на вируса на СПИН. 

„Прилагането на мерки за устойчиво управление на водите изисква огромен финансов ресурс и човешки капацитет. Поради това, иновациите и научните открития във физиката, химията и биологията на водата са безценни в усилията ни за гарантиране на вода в достатъчно количество и с добро качество за всички, които я ползват, включително за екосистемите“, посочи в словото си зам.-министър Николова.

В конференцията участват близо 200 учени от целия свят, които изследват неизвестните свойства на водата, на нейната структура и взаимодействие при физични, химически и биологични процеси. Резултатите от работата им  ще доведат до революционни промени в медицината, фармакологията, опазването на околната среда – ще променят живота на човечеството.

„Сегашният период на изменението на климата изисква повече от всякога оптимално и ефективно използване на ограничените водни ресурси и ясна интегрирана политика за управление на водите, която да гарантира устойчиво развитие. Българските учени са дългогодишни партньори на Министерството на околната среда и водите и на базата на опита ни в това сътрудничество, работим за разширяване на възможностите за взаимовръзки между науката и политиката по управлението на водите“, увери участниците във високия форум зам.-министър Атанаска Николова.