МОСВ и МРРБ предприемат съвместни действия за реформиране на водния сектор

18 септември 2009 | 10:50

На поредна среща между ръководните екипи на МОСВ и МРРБ за развитието на водния сектор беше обсъдена съвместната работа за изготвянето на пътна карта за прилагане на последните изменения в Закона за водите.
Срещата се проведе между заместник-министрите на околната среда и водите Ивелина Василева и на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева и Георги Прегьов.
В Закона за водите, изменен и допълнен през 2009 г., има ясно разписани срокове за реформиране на водния сектор по посока промяна в собствеността на активите в държавна и общинска и учредяване на асоциации на общините на регионален принцип. Асоциациите трябва да приемат активите от ВиК дружествата, да възлагат експлоатацията им на оператора, да взимат решения за осъществяването на инвестиционни обекти по приоритетност и да изготвят генерален план за развитие на региона.
На срещата беше решено да се създаде работна група, която в кратък срок да изработи пътна карта за прилагане на закона в практиката. Целта на документа е да се разпишат конкретните стъпки, отговорностите и сроковете в този процес, да се посочи ясно ролята на всяка от заинтересованите институции – МОСВ, МРРБ, ДКЕВР и общините, да се определят времевите граници за всеки етап и механизмите за взаимодействие.
Предвижда се пътната карта за прилагане на Закона за водите да бъде готова до края на октомври т.г.