МОСВ изпрати за оценка в ЕК проекти за 260 млн. лв., с които ще се изгражда ВиК инфраструктура в Пловдив и Добрич

06 януари 2012 | 09:29


Два от „големите” проекти, подадените за оценка в МОСВ – за водната инфраструктура на Пловдив и Добрич, бяха изпратени за одобрение от Европейската комисия. Общата им стойност е 260 млн. лв., с които ще се подобри значително състоянието на водоснабдителната и канализационната мрежа и ще се създадат предпоставки за икономическо и социално развитие. Очаква се Брюксел да оцени проектите до края на тази година. Те са изготвени със средства по програма ИСПА, а строителството им ще се финансира от Оперативна програма „Околна среда” и от двете общини.
Със 145 млн. лв. община Пловдив ще реконструира градската пречиствателна станция, като изгради инсталация за отстраняване на азота и фосфора от отпадните води, ще рехабилитира механичното стъпало за пречистване и така ще спомогне за подобряването на състоянието на река Марица. Ще се осигури и екологосъобразно третиране на утайките чрез подготовката им за използване в селското стопанство.
С подмяната на 19 км. канализация ще се преустанови редовното наводняване на приземните етажи в ниската част на града. Модернизирането на 14 км. водопровод ще подобри качеството на водата, ще намали честите аварии по мрежата и така дори и в сухите месеци до пловдивчани ще достига качествена питейната вода.
Общо 115 млн. лв. ще се инвестират във ВиК мрежата на Добрич. Общината ще направи пълна рехабилитация на водоснабдителната система с реконструкцията на 77 км. водопровод. Изпълнението на проекта ще повиши значително качеството на водоснабдителните услуги в града и ще намали загубите на питейна вода. Гражданите на Добрич ще плащат по-малко и ще имат вода постоянно през годината, тъй като в момента цената на ВиК услугите в Добрич е най-високата в страната и често има режим на водата.
По проекта ще се реконструират и над 4 км. канализационни колектори, три канално-помпени станции и ще се модернизира пречиствателната станция за отпадъчни води край Врачанци, което ще подобри състоянието на природата в този район.
До момента по оперативната програма са подадени общо шест „големи” проекта, всеки от които е на стойност над 100 млн. лв. и затова се изисква одобрението им и от Европейската комисия. Най-големият проект е за софийските отпадъци – 360 млн. лв., останалите са за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции във Враца, Габрово, Пловдив и Добрич. В най-скоро време МОСВ ще изпрати за оценка в ЕК и проекта на Асеновград.