МОСВ не възразява да се преработи работният проект за дубльора на ляв Владайски колектор, но при изпълнение на определени условия, които не са от компетенциите на министерството

26 март 2009 | 14:30

МОСВ не възразява да бъде преработен работният проект за дубльора на ляв Владайски колектор /част от водния проект на София, финансиран от ИСПА/, но при изпълнение на определени условия, които не са от компетенциите на МОСВ.
На Инициативния комитет на собствениците, през чиито имоти трябва да премине трасето на колектора, е изпратено официално писмо от МОСВ през февруари тази година. В него е посочено, че преработването е възможно, ако има законосъобразна промяна на трасето, съгласно утвърдените административни процедури. Това е единствено в компетенциите на дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столичната община. Друго условие е да има приемливо техническо решение, което не би увеличило стойността на поръчката и бъдат спазени сроковете за обявяване на процедура по ЗОП и приключване на строителството до края на 2010 година. Това е от инициатива на собствениците, които на среща в МОСВ, в която участва и министър Джевдет Чакъров, предложиха да намерят проектант и те да поемат за собствена сметка препроектирането. В официално заведено в МОСВ писмо те поемат този ангажимент.
Това е единственото възможно решение, защото договорът на МОСВ с проектанта е приключил, към момента МОСВ не може да променя заданието на проектанта, както и да поема ангажименти за коригиране на работния проект. За това Инициативният комитет на собствениците е писмено официално уведомен от МОСВ.
Проектът е разработен след представяне от дирекция „Архитектура и градоустройство” /ДАГ/ на Столичната община на утвърдено трасе, то не е избрано от проектанта нито от МОСВ, като възложител. По време на подготовката на проекта проектантът е инициирал предложения за промяна на утвърденото от ДАГ трасе, с цел заобикаляне на разположените по него сгради, но е получен отказ от ДАГ и СО за промяна на утвърденото трасе.
Не е в компетенциите на МОСВ да преценява дали едно утвърдено трасе е законосъобразно или не. Към този момент Столичната община, според подадената от нея до МОСВ информация, не е прекратила отчуждителните процедури по трасето и не е инициирала процедура за промяна на утвърденото трасе.
Предстои в близките дни МОСВ да обяви процедура за обществена поръчка за избор на строител за изграждането на обектите от ВиК мрежата, включени в последния- четвърти ЛОТ, като от него засега е изключен дубльорът на ляв Владайски колектор, тъй като все още не са приключили отчуждителните процедури и няма издадено разрешение за строеж.
По останалите три ЛОТ-а от ИСПА мярката за водния проект на София процедурите по обществените поръчки за избор на изпълнители вече са приключили и тече оценка.