МОСВ организира извозването на незаконно складирани тонер касети във Враца

28 април 2022 | 17:07

Днес Министерството на околната среда и водите започна извозването на незаконно складирани тонер касети в гр. Враца. 

Припомняме, че през 2020 година бяха установени нерегламентирано складирани отпадъци от излезли от употреба тонер касети с произход от Италия. По случая РИОСВ - Враца е съставила общо пет акта за установени административни нарушения на три юридически лица и са издадени наказателни постановления на обща стойност  54 000 лв. Екоинспекторите бяха констатирали съхранение на отпадъци на нерегламентирана площадка и без издадени съответни документи по реда на Закона за управление на отпадъците. Не бяха изпълнени предписанията за предаване на отпадъците на фирми, притежаващи разрешителни документи. От екоинспекцията бяха предприети административнонаказателни действия.

След като фирмата собственик на отпадъка не извърши извозване на тонер касетите, МОСВ предприе съответните законови действия за тяхното премахване от нерегламентираната площадка.