МОСВ организира публично обсъждане на проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.)

29 ноември 2018 | 13:09

Публично обсъждане на проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) с представители на неправителствени организации, на работодатели и на местните власти ще се проведе на 30 ноември 2018 г., от 10:00 до 11:30 ч. в Министерството на околната среда и водите. Програмата е разработена въз основа на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Световната банка. Проектът на Национална програма е публикуван в раздел „Обществени обсъждания“ на интернет страницата на МОСВ https://www.moew.government.bg/.

Уважаеми колеги, обсъждането ще се излъчва онлайн на сайта на МОСВ https://www.moew.government.bg/, както и на фейсбук страницата на МОСВ на адрес: https://www.facebook.com/Министерство-на-околната-среда-и-водите-110785762459069/

В началото на срещата ще има възможност за снимки и кадри от откриването, след което можете да проследите дискусията онлайн.