МОСВ осигури 17 млн. лева за институтите на БАН през последните две години

23 януари 2017 | 15:27

През последните две години МОСВ и БАН работиха по реализацията на много проекти, общо 17 млн. лева е финансирането, осигурено чрез МОСВ за институтите на БАН. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на фотографска изложба в БАН, част от проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България“.

Чрез двете програми от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявани от МОСВ, са осигурени 11,2 млн. лева.  Близо 2,5 млн. лева се предоставят на БАН всяка година от държавния бюджет чрез МОСВ за важни задачи, свързани с наблюденията, осъществявани от Националния институт по метеорология и хидрология и Института по океанология на БАН. Финансирането от ПУДООС за последните две години е за близо 750 хил. лева годишно.

„По мое настояване в новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ заложихме възможност БАН да бъде бенефициент на безвъзмездно финансиране“, каза министър Василева.  Приоритетната ос „Биоразнообразие“ на новата ОПОС е на обща стойност 200 млн. лева. „Българските учени ще могат да участват с проекти, които подпомагат националните програми и задачи. Много разчитаме на тях и вярваме, че заедно ще продължим да работим по същия партньорски, честен и коректен начин“, каза тя.

Министър Василева подчерта, че се разчита на експертизата на БАН както при  определянето на политиките в сферата на околната среда и адаптацията към климатичните промени, така и за извършването на непрекъснат мониторинг и анализи на състоянието на околната среда, които са необходими за вземането на управленски решения. Тя изрази благодарност за експертната работа на институтите на БАН и по-конкретно – на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

В отговор  на журналистически въпроси министър Василева подчерта, че няма опасност от спиране на евросредствата, управлявани от МОСВ. „ОПОС работи, системите работят, подобни твърдения са абсолютно неоснователни“, каза тя. Василева припомни, че МОСВ  е изпълнило ангажиментите си до края на 2016 г., когато бяха приети стратегическите документи - ПУРН и ПУБР. Това беше потвърдено от ЕК и беше избегнат рискът от стартиране на наказателни процедури.

Министър Василева отбеляза, че по ОПОС се изпълняват 28 проекта, възстановяват се средства от страна на ЕК и вече има разплатени 69 млн. лева по ОПОС. Към момента на разположение на бенефициентите са 38 % от бюджета на ОПОС или повече от 1,3 млрд лева, а до края на годината ще бъде целият бюджет на програмата.