МОСВ подкрепя изцяло позицията на НСОРБ, изразена от неговия председател Дора Янкова, ВиК инфраструктурата да стане общинска

22 март 2009 | 14:31

МОСВ изцяло подкрепя позицията на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/ ВиК инфраструктурата в България да стане общинска собственост. Позицята беше изказана вчера пред медиите от председателя на НСОРБ и кмет на Смолян Дора Янкова, според която след като общините са основният бенефициент по ОП „Околна среда”, собствеността във ВиК сектора трябва да е общинска. Дора Янкова подчерта, че НСОРБ настоява водният сектор да има ясна собственост, която да стане общинска и промените в законодателството да бъдат направени час по-скоро, за да започнат общините да усвояват средства по ОП „Околна среда”.
МОСВ винаги е отстоявало тази позиция и е настоявало общините да имат водеща роля в този сектор. МОСВ приветства голямата активност на общините в подготовката на проекти по Оперативната програма “Околна среда” до момента – вече 86 на сто от тях са кандидатствали по програмата. Това е доказателство за готовността на общините да участват активно в модернизацията на ВиК сектора в България.
Изразената позиция на НСОРБ е важна, предвид подготовката на национална позиция за управлението на ВиК сектора в България. Тя ще бъде обсъждана утре на работно заседание, в което ще участват вицепремиерът Меглена Плугчиева, министрите на околната среда и водите Джевдет Чакъров, на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, заместник-министри от тези министерства и от Министерството на финансите, както и представители на ЕК от Генералната дирекция “Регионална политика”.
МОСВ очаква да има консенсус и конструктивност от всички страни, за да бъде приета нациоинално отговорна позиция, тъй като от нея зависи да продължи изпълнението на Оперативната програма “Околна среда” за водния сектор.