МОСВ подновява работата на Управляващия комитет за оценка на проекти «съвместно изпълнение»

07 октомври 2009 | 10:32

Министерство на околната среда и водите подновява работата на Управляващия комитет за оценка на проекти по механизма «съвместно изпълнение». Очаква се съставът на комитета да е ясен съвсем скоро и първото заседание да се проведе в началото на ноември 2009 г.
Проектите по механизма „съвместно изпълнение” са тези, при които други държави са инвестирали в нисковъглеродни производства в България и би следвало да получават всяка година единици редуцирани емисии. Този механизъм обхваща периода на действие на Протокола от Киото и приключва през 2012 година.
Сред първите проекти, които ще бъдат разгледани, е проект «Производство на Биодизелово гориво от слънчогледови и рапичени семена за нуждите на транспорта в България», собственост на «Астра Биоплант» ЕООД гр. Сливо поле, област Русе. Той е разработен от «Астра Биоплант» ЕООД и австрийската фирма «KWI Consultants» GmbH, верифициран е от независимия орган към Рамковата конвенция на Обединените Нации по изменение на климата и в него партнират Република Австрия (страна по меморандум) с представител «Kommunalcredit Public Consulting GmbH (купувач), «Camco International» Ltd (консултант) и Регионален енергийно-консултативен център – Русе (автор на идеята).
Проектната идея е представена пред МОСВ през февруари 2006 г., собственикът на проекта получава Писмо за подкрепа и предприема инвестиции по разработка на документацията и по изграждане на завод за биодизел в гр. Сливо поле. След като проектът получава оценка, че е реализуем, той е публикуван за коментари на страницата на рамковата конвенция през ноември 2006 г. От началото на 2007 г. досега «Астра Биоплант» ЕООД настоятелно очаква подкрепа от МОСВ за регистрация на проекта в националния регистър, инвестира над 20 млн. Евро, разчита на средства от продажба на емисиите, но получава отказ от ексминистър Джевдет Чакъров с аргумент, че «квотите за България са намалени по вина на Европейската Комисия»!?
Този проект не изисква квоти и не участва в Европейската схема за търговия с емисии. Такъв тип проекти не се включват в списъка по „съвместно изпълнение” в Националния план, те не го натоварват и няма ограничение за броя подобни проекти, които могат да бъдат изпълнени в България.
След тригодишна кореспонденция, спорове и проявена некомпетентност МОСВ в крайна сметка ще даде ход на следващите процедури за одобрение на този единствен досега проект «съвместно изпълнение» по Протокола от Киото, на принципа на «Затворен жизнен цикъл», в сферата на транспорта.