МОСВ получи награда за ефективно прилагане на ГИС технологии

16 ноември 2023 | 12:27

Министерството е избрано сред над 100 000 кандидатури от цял свят

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов получи награда от името на Министерството за специални постижения в областта на Географските информационни системи (ГИС). Отличията бяха връчени на 15 ноември – Световния ГИС ден` 2023, като тази година те са в пет категории – „Държавна администрация“, „Местно самоуправление“, „Частен сектор“, „Сигурност“ и „Международна организация“.

В категория „Държавна администрация“ най-високото международно отличие в сферата на ГИС технологиите е присъдено на Министерството на околната среда и водите за реализираните три стратегически системи, базирани на най-съвременни ГИС технологии. Това са: „Информационна система за управление на риска от наводнения“, „Надграждане на Единната информационна система за управление на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000“ и „Система за управление на водите в басейна на река Искър“.

За специалните си постижения в прилагане на ГИС министерството е избрано сред над 100 000 кандидатури от цял свят. Наградата връчи Филип Мот, генерален директор на „ЕСРИ Европа“. „Всички ние зависим все повече от географските информационни системи. Много съм горд, че получаваме тази награда, и я приемам от името на всички служители на министерството. Очаквам да напредваме в анализите на всички природни климатични рискове, за да се изправяме  по-информирани пред тях и да ги управляваме още по-ефективно“, заяви министър Попов след получаването на приза.

Организаторите на традиционните награди в бранша отчитат, че МОСВ е един от пионерите в използването на ГИС в централната власт в България. Специалистите отбелязват, че министерството демонстрира ясна управленска визия за стратегическата полза от прилагането на ГИС технологии за повишаване качеството и капацитета на своята дейност за по-ефективно управление на водите и защитените зони от НАТУРА 2000.