МОСВ разпредели дарените от „Пиринпласт“ АД 5000 контейнера за болнични отпадъци

23 април 2020 | 13:22

Министерството на околната среда и водите изпълни волята на дарителя „Пиринпласт“ АД и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) предаде на болниците дарените от фирмата 5000 контейнера за болнични отпадъци.  

Българският производител „Пиринпласт“ АД, град Гоце Делчев, чрез Министерство на околната среда и водите дари 5000 контейнера за еднократна употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци. Дарението беше разпределено през ПУДООС във връзка с мерките, които се предприемат от МОСВ в условията на извънредно положение между болнични заведения, в които се лекуват заразени с КОВИД 19, както следва:

 

1000 броя на Военномедицинска академия (ВМА)

500 броя за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

500 броя за Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“

1000 броя за ПУДООС

500 броя за Медицински институт на МВР

500 броя за УМБАЛ „Пирогов“

1000 броя на болници, базирани в Източна България, предоставени на областните управители за разпределение по болници в техните области, както следва:

  • Област Добрич – 166 бр.
  • Област Варна – 168 бр.
  • Област Бургас – 168 бр.
  • Област Силистра – 166 бр.
  • Област Шумен – 166 бр.
  • Област Ямбол – 166 бр.

 

„Пиринпласт“ АД, което е базирано в град Гоце Делчев, изнася продуктите си в редица европейски страни, сред които Италия и Франция. Контейнерите за опасни болнични отпадъци са сертифицирани съгласно ADR – опасни вещества.